Göm menyn

Seminarier på ISAK, höstterminen 2018

Fler seminarier tillkommer.

11 september: Arkeologi i bokhyllorna: en inventering av de äldre boksamlingarna i Linköpings stifts kyrkor

Historiska seminariet med Martin Kjellgren

Martin ansvarar för det pågående kyrkoantikvariska projektet, som går ut på att inventera de stora boksamlingar som finns i stiftets kyrkor, bedöma förvaring, skick och inte minst det kulturhistoriska värdet i samlingarna. Projektet har hittills resulterat i flera upptäckter av unikt källmaterial från reformationstiden och genom det fågelperspektiv som ges över boksamlingarna går det att upptäcka mönster som gör att vi kan dra slutsatser om böckernas och boksamlingens funktion i kyrkan och socknarnas liv från 1500-talet och in i modern tid.

Tid: 13.15 i Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

17 september: Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia

ISAK-seminariet med James Meese

Varmt välkomna till ett seminarium om rätten till användardata. James Meese, biträdande redaktör for Culture Unbound och lektor vid University of Technology Sydney, är på blixtvisit vid Tema Q och kommer att hålla en föreläsning på temat ”Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia”. Intresserade studenter är också varmt välkomna.

Tid och plats: kl 13.15-15.00 i Tvärsnittet

Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia (PDF)

 

25 september: HMV besöker Norrköping med aktuell forskning

ISAK-seminarium

Tid: kl 13-15 i Atelje 2, Kåkenhus.

David Ludvigsson, Malin Thor Tureby, Sam Willner, Lasse Kvarnström och Sofia Gustafsson presenterar pågående forskning.

 

5 oktober: ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Öppet symposium. 

Programmet består av tre föreläsningar sammanbundna av tematiskt anslutande musik. Östgöta Kammarkör under ledning av Christina Hornell. Föreläsare är i år Carina Burman, Martin Kylhammar och Per Wästberg som på skilda sätt under vardera ca 30 min behandlar temat om plats, resa och skapande. Under eftermiddagen delas för första gången Övralidsstipendierna ut. Symposiet är öppet för alla och det är fri entré.

Tid: kl 15-18, Missionskyrkan i Linköping

Länk till program.

 

6 oktober: ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Internationellt vetenskapligt seminarium.

Forskare träffas och diskuterar årets Övralidstema. Allt sker i Heidenstams bibliotek på Övralid. Ett tjugotal forskare med liknande intressen möts för att finna produktiva beröringspunkter. Introducerande inlägg görs av Martin Kylhammar (”Heidenstams Övralid”), Bengt Erik Eriksson(”Ensamhet”), Jean-François Battail (”Europas rikaste vagabond: Om Alfred Nobels öde”), Sylvain Briens (”Skrivarstugor”), Peter Henning (”Modernitetens geografer: Strindberg, Jensen och platsens poesi”), Frédérique Toudoire Surlapierre, (”The Library as place of creativity” ), Peter Bengtsen (”Street Art: Site, Travel and the Conditions of Creation”), Ulf Peter Hallberg (”Produktiv exil: Benjamin – Brecht”).

Seminariet leds av professor Martin Kylhammar.

Välkomna hälsar Stiftelsen Övralid i samarbete med Linköpings universitet: landshövding Carl Fredrik Graf, författarna Carola Hansson och Per Wästberg, professorerna Anders Cullhed och Martin Kylhammar, bokförläggare Eva Bonnier samt stiftelsens sekreterare Tommy Johansson.

 

11 oktober: Valresultatet i Östergötland – får vi fler blocköverskridande styren? 

CKS-seminarium i Mjölby.

Länk till mer information.

 

16 oktober: En dramatisk familjehistoria

Historiska seminariet med Sten Andersson

Tid: 13.15 i Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

17 oktober: Digitala verktyg för att tillgängliggöra och analysera stora textmängder

Lars Ahrenberg och Arne Jönsson, IDA

På seminariet vill vi berätta om Swe-Clarin, ett konsortium för utveckling och tillgängliggörande av språkliga data och analysverktyg, främst för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi kommer att ge konkreta exempel på resurser som är sökbara via den egna datorn och verktyg som finns för att analysera svensk text, t.ex. för att hitta information om personer och händelser. Vi berättar också om ett pågående projekt vid LiU som handlar om hur språket för beskrivning av funktionshinder och personer med funktionsvariation förändrats under 1900-talet, med olika metoder för att modellera ’hur man talar om något’.

Vi är också nyfikna på att höra hur du som forskare arbetar med språkliga data, med eller utan analysverktyg, och diskutera framtida behov och samverkansmöjligheter.

Swe-Clarin omfattar elva universitet och myndigheter i Sverige med koppling till den europeiska infrastrukturen CLARIN (www.clarin.eu). Verksamheten finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och deltagande institutioner med en tidshorisont fram till och med 2024.

Kl 13.15-15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping 

 

30 oktober: Tendenser och trender inom historieundervisningen vid universitet i Storbritannien

Historiska seminariet/DISA-seminariet (samarr) med Peter D’Sena

Välkomna till Disaseminariet tisdag den 30 oktober kl 13.15-15. I ett samarrangemang med Historiska seminariet gästas vi då av Peter D’Sena, historiker och pedagogisk utvecklare vid University of Hertfordshire och vid Institute of Historical Research, University of London. Peter D’Sena är Erasmuslärare vid ISAK/Historia under vecka 44.

Peter D’Sena är en auktoritet på ”the Brown Atlantic”, dvs den sydasiatiska arbetskraftsmigrationen som ersatte slavhandeln över Atlanten. Under senare år har han varit djupt engagerad i ”History SoTL” (the scholarship of teaching and learning in history). På seminariet kommer han att diskutera tendenser och trender inom historieundervisningen vid universitet i Storbritannien.

Mer information: David Ludvigsson

 

7 november: PM-seminarium för Olga Zabalueva och Isabelle Strömstedt

ISAK-seminarium

Norrköping, Tvärsnittet

 

8 november: Hur kan man öka känslan av trygghet genom stadsplanering?

CKS-seminarium i Finspång.

Länk till mer information.

 

20 november: Vasatidens källor - projektansökan

Historiska seminariet med Sofia Gustafsson

Tid: 13.15 i Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

29 november: Kulturstad/Stadskultur: Idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandling 1990-2012 (arbetstitel)

Slutseminarium med Per Möller

Tid: 13.15-16.00 i Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Avhandlingen utgör en kritisk analys av framträdande idéer om kulturens värden i Malmös stadsomvandling 1990-2012. Studien koncentrerar sig på idéproduktionen inom ramen för kommunens stadsförnyelsearbete under den här perioden, där idéer om kulturens värde för stadsutvecklingen uppträder både explicit och implicit, och mer eller mindre samstämmiga med den övergripande politiska och ideologiska processen som stadsförnyelsearbetet utvecklade sig inom. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i att studiet av politiska idéer om kultur bidrar till förståelsen av urbana förändringsprocesser med långtgående verkningar.

Kommentator Thomas Borén:

Thomas Borén, docent i kulturgeografi och ordförande i Ledningsgruppen för samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar om urban utveckling, strategisk planering och policy med fokus på kultur och social hållbarhet i Europa. Han har redigerat och samredigerat tre böcker, ett temanummer och har artiklar i tidskrifter som Annals of the Association of Americal Geographers, International Journal of Urban and Regional Research, Urban Geography, Local Environment och City, Culture and Society.

 

6 december: Vilka väljer att rösta? 

CKS-seminarium i Söderköping.

Länk till mer information.

 

12 december: Ansökningar. Forskare lägger fram skisser.

ISAK-seminarium

Linköping kl 13-15.

 

18 december: Iakttagelser från projektet ”Skolbarn relaterar till historiska platser”

Historiska seminariet med David Ludvigsson

Tid: 13.15 i Diskuteket (HMV/ISAK, hus B, ingång 25, B-huset, Campus Valla).

 

ISAK-seminarium

Tema Q gästar Linköping
Datum ej fastställt.

 


ISAK-seminariet

Med start 2018 är ISAK-seminariet institutionens högre seminarium. ISAK:s egna forskare och inbjudna gäster diskuterar forskningsprojekt.

Ansvarig för seminariet och texter är Bodil Axelsson.

Historiska seminariet

Historiska seminariet är tänkt att knyta samman forskare och lärare intresserade av historievetenskapliga frågor – oavsett institutionstillhörighet eller geografisk placering vid Linköpings universitet. Begreppet ”historia” är också tänkt att tolkas brett – från äldrehistoria till samtidshistoria.

Ansvarig för seminariet och texter är Sam Willner.

Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet

Ansvarig för seminariet är Martin Kylhammar och Bengt Erik Eriksson.

CKS-seminariet

Ansvarig för programmet är Erik Eriksson.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 19 07:59:47 CET 2018