Göm menyn

Seminarier på ISAK, höstterminen 2018

Fler seminarier tillkommer.

17 september: ”Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia”

Varmt välkomna till ett seminarium om rätten till användardata. James Meese, biträdande redaktör for Culture Unbound och lektor vid University of Technology Sydney, är på blixtvisit vid Tema Q och kommer att hålla en föreläsning på temat ”Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia”. Intresserade studenter är också varmt välkomna.

Tid och plats: kl 13.15-15.00 i Tvärsnittet

Citizen or Consumer? The Right top Data Access in the European Union and Australia (PDF)

25 september: ISAK-seminarium 

HMV besöker Norrköping med aktuell forskning.

Tid: kl 13-15 i Atelje 2, Kåkenhus.

David Ludvigsson, Malin Thor Tureby, Sam Willner, Lasse Kvarnström och Sofia Gustafsson presenterar pågående forskning.

5 oktober: ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Öppet symposium. 

Programmet består av tre föreläsningar sammanbundna av tematiskt anslutande musik. Östgöta Kammarkör under ledning av Christina Hornell. Föreläsare är i år Carina Burman, Martin Kylhammar och Per Wästberg som på skilda sätt under vardera ca 30 min behandlar temat om plats, resa och skapande. Under eftermiddagen delas för första gången Övralidsstipendierna ut. Symposiet är öppet för alla och det är fri entré.

Tid: kl 15-18, Missionskyrkan i Linköping

Länk till program.

6 oktober: ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Internationellt vetenskapligt seminarium.

Forskare träffas och diskuterar årets Övralidstema. Allt sker i Heidenstams bibliotek på Övralid. Ett tjugotal forskare med liknande intressen möts för att finna produktiva beröringspunkter. Introducerande inlägg görs av Martin Kylhammar (”Heidenstams Övralid”), Bengt Erik Eriksson(”Ensamhet”), Jean-François Battail (”Europas rikaste vagabond: Om Alfred Nobels öde”), Sylvain Briens (”Skrivarstugor”), Peter Henning (”Modernitetens geografer: Strindberg, Jensen och platsens poesi”), Frédérique Toudoire Surlapierre, (”The Library as place of creativity” ), Peter Bengtsen (”Street Art: Site, Travel and the Conditions of Creation”), Ulf Peter Hallberg (”Produktiv exil: Benjamin – Brecht”).

Seminariet leds av professor Martin Kylhammar.

Välkomna hälsar Stiftelsen Övralid i samarbete med Linköpings universitet: landshövding Carl Fredrik Graf, författarna Carola Hansson och Per Wästberg, professorerna Anders Cullhed och Martin Kylhammar, bokförläggare Eva Bonnier samt stiftelsens sekreterare Tommy Johansson.

17 oktober: Digitala verktyg för att tillgängliggöra och analysera stora textmängder

Lars Ahrenberg och Arne Jönsson, IDA

På seminariet vill vi berätta om Swe-Clarin, ett konsortium för utveckling och tillgängliggörande av språkliga data och analysverktyg, främst för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi kommer att ge konkreta exempel på resurser som är sökbara via den egna datorn och verktyg som finns för att analysera svensk text, t.ex. för att hitta information om personer och händelser. Vi berättar också om ett pågående projekt vid LiU som handlar om hur språket för beskrivning av funktionshinder och personer med funktionsvariation förändrats under 1900-talet, med olika metoder för att modellera ’hur man talar om något’.

Vi är också nyfikna på att höra hur du som forskare arbetar med språkliga data, med eller utan analysverktyg, och diskutera framtida behov och samverkansmöjligheter.

Swe-Clarin omfattar elva universitet och myndigheter i Sverige med koppling till den europeiska infrastrukturen CLARIN (www.clarin.eu). Verksamheten finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och deltagande institutioner med en tidshorisont fram till och med 2024.

Kl 13.15-15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping 

7 november: ISAK-seminarium

PM-seminarium för Olga Zabalueva och Isabelle Strömstedt

Norrköping
Tid: 

12 december: ISAK-seminarium

Ansökningar. Forskare lägger fram skisser.

Linköping kl 13-15.

ISAK-seminarium

Tema Q gästar Linköping
Datum ej fastställt.

 


ISAK-seminariet

Med start 2018 är ISAK-seminariet institutionens högre seminarium. ISAK:s egna forskare och inbjudna gäster diskuterar forskningsprojekt.

Ansvarig för seminariet och texter är Bodil Axelsson.

Historiska seminariet

Historiska seminariet är tänkt att knyta samman forskare och lärare intresserade av historievetenskapliga frågor – oavsett institutionstillhörighet eller geografisk placering vid Linköpings universitet. Begreppet ”historia” är också tänkt att tolkas brett – från äldrehistoria till samtidshistoria.

Ansvarig för seminariet och texter är Malin Thor Tureby.

Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet

Ansvarig för seminariet är Martin Kylhammar och Bengt Erik Eriksson.

Doktorandseminariet

Ansvarig för seminariet är Kristin Wagrell.

Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 18 09:24:58 CEST 2018