Göm menyn

Workshop Digital Heritage and Oral History på Nordiska museet

Workshop Digital Heritage and Oral History

Den 24 oktober 2018 ordnar forskningskonsortiet DigiCONFLICT. Digital Heritage in Cultural Conflicts i samarbete med Nordiska museet en internationell workshop om oral history och digitalt kulturarv. Värd och organisatör för workshopen är den svenska forskargruppen inom konsortiet som leds av biträdande professor i historia, Malin Thor Tureby.

Syftet med workshopen är att utforska och diskutera vad som menas och avses när vi som forskare, praktiker eller professionella inom kulturarvssektorn pratar om digitalt kulturarv, berättelser och oral history. Deltagarna ska även reflektera över vad som eventuellt vinns eller förloras när delar av kulturarvet är eller blir digitalt, vad som händer när delar av kulturarvet förhandlas och omskapas i en digital kontext, vilka grupper i samhället som är /icke-/engagerade i dessa processer och hur detta kan förstås och vilka eventuella konsekvenser detta kan få i framtiden.

Workshopen finansieras av projektbidrag från Joint Programming Initiatives (JPI) Cultural Heritage och Riksantikvarieämbetet.

Program

10.00-10.15
Gil Pasternak, Ewa Manikowska & Malin Thor Tureby: Welcome.

10.15-11.00 
Gil Pasternak, Ewa Manikowska & Malin Thor Tureby: Introduction to the DigiCONFLICT Research Consortium and the ‘Digital Heritage in Cultural Conflicts’ research project.

11.00-12.00
Keynote speaker: Anne Heimo, Adjunct Professor of Folkloristics, University of Turku. The Digital Heritage of the 1918 Finnish Civil War.

12.00-13.00
Lunch

13.00-13.30
Björn Enes, Co-founder and present manager of Memoar – Norwegian organisation for oral history. Oral History, Citizen Science and Digital Heritage in Norway.

13.30-14.00
René León Rosales, Head of Research at the Mångkulturellt centrum, Botkyrka. To Make Migration an Obvious Part of Swedish Cultural Heritage? Reflection on the Difficulties and Possibilities of Working with Diversity, Migration and National Self-image.

14.00-14.30
Jonas Engman, FD, Head of the Nordic Museum Archives, Digitalization, epistemology and collections - the challenges for research.

14.30-15.00
Coffee

15.00-15.30
Bodil Axelsson, Associate professor in Culture and Media Production, Linköping University. Participatory Normativity, the Value of Digital Labour and New Forms of Ownership.

15.30-16.00
Elisabeth Boogh, Curator of Photography Collections at the Stockholm County Museum & Kajsa Hartig, Head of Collections and Cultural Environments at Västernorrland County Museum in Sweden. Collecting Social Digital Photography – Challenges for the Heritage Sector.

16.00-16.15
Armando Perla is part of the team developing a new Swedish national museum focusing on issues of migration and democracy in Malmo in Sweden. To collect or not to collect? The case of the Swedish Museum of Migration.

16.15-17.00
Reflections and discussions.


2018-10-24
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-24