Göm menyn

Utlysta stipender för Norrköping

Hus på campus Norrköping kvällstid

Nu finns stipender att söka för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping, exempelvis Norrköpings kommuns stipendie för yngre forskare inom filosofiska fakulteten.
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-11