Göm menyn

LiU deltar i nytt forskningsprogram om infrastruktur

Robert Jonsson och Josefina Syssner

Kommunerna står inför stora investeringar i VA-nät och gator. För att hitta metoder för att planera, finansiera och organisera underhållet startar nu ett forskningsprogram där CKS är en av aktörerna.




Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-23