Göm menyn

The Unbound Brain – ett nytt temanummer för Culture Unbound

The Unbound Brain ingår i Culture Unbounds första nummer för 2018 och innehåller en introduktion, sex originella artiklar, en intervju med Nikolas Rose och en bokrecension. Samtliga texter berör frågor rörande kulturella och vetenskapliga diskurser och praktiker som på olika sätt relaterar till neuro-vetenskap och hjärnan. Redaktörer för temanumret är etnologen Kristofer Hansson och konsthistorikern tillika sociologen Peter Bengtsen
 
Temanumret är ett resultat av det arbete som förts inom The Cultural Studies Group of Neuroscience.
 
I det nya numret ingår även den fristående artikeln ”Personal Utopia: The ’Good Life’ in Popular Religion and Literature in Contemporary Sweden” författad av religionsvetaren Daniel Enstedt och litteraturvetaren Kristina Hermansson. 

2018-05-22
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-22