Göm menyn

Skillnader i hjärthälsa mellan Linköping och Norrköping består

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har gått ner i både Linköping och Norrköping de senaste tio åren. Men skillnaderna i dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar som tidigare uppmärksammats har ökat, med lägre överlevnad i Norrköping. Skillnaden är störst för kvinnorna.
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-02