Göm menyn

Mer service till forskarna

Johanna Nählinder

Vill du hitta en högt rankad tidskrift att bli publicerad i och bli mer citerad? Biblioteket hjälper till med det och erbjuder massa annan hjälp genom hela forskningsprocessen.
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-25