Göm menyn

Culture unbound får finansiering från VR

Johanna DahlinJohanna Dahlin har fått beslut om finansiering av Culture unbound från Vetenskapsrådet. Finansieringen är inom kategorin tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Culture unbound kommer att finansieras med 200 000 kr per år 2018-2020.

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

Två andra på Linköpings universitet som också har fått finansiering är Per Andersson för Nordic Journal of Vocational Education and Training (totalt 390 000 kr) och Andreas Fejes för tidskriften Europeisk tidskrift för forskning om vuxnas utbildning och lärande (totalt 540 000 kr).


2017-12-12
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-12