Göm menyn

Malin Thor Tureby med i AcademiaNet

Malin Thor Tureby har blivit inkluderad i AcademiaNet efter att hon nominerats av Vetenskapsrådet.

Malin Thor Tureby

AcademiaNet är en europeisk internetportal med säte i Tyskland, som grundades år 2010 med syftet att synliggöra framstående kvinnliga forskare och öka andelen kvinnor i ledarskapspositioner inom universitets- och forskningsvärlden. De kvinnor som presenteras i databasen har nominerats av externa partners och bedömts ha excellenta vetenskapliga kvalifikationer och utomordentliga akademiska referenser.

– Det känns otroligt hedrande att bli nominerad och invald. Kvinnor är tyvärr fortfarande underrepresenterade som tillfrågade experter och på ledande positioner inom akademin. En sådan här databas kan därför vara bra för att synliggöra kompetenta kvinnor för medverkan i exempelvis konferenser, som sakkunniga eller som forskningsledare, säger Malin.

Nu finns fler än 130 kvinnor från Sverige med i databasen, varav nio av dem från Linköpings universitet. 


Karin Linhardt 2017-10-12
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-12