Göm menyn

Tema Q-seminariet inleddes i Vallastaden

Active learning classroom i Vallstaden.Höstens första seminarium på Tema Q ägde rum i det pågående Vallstaden bo- och samhällsexpo i Linköping, för att dels ta del av LiU:s utställningar på området men också för att sätta bomässor i en historisk kontext kontra nutid.

Vi inledde med att komma undan den råkalla och molniga höstdagen genom att sätta oss inomhus i värmen, i den prototyp universitetet har tagit fram för ett så kallat active learning classroom (ALC), placerat i hus 5 under expot. Efter den 24 september kommer klassrummet att flyttas till campus och tas i bruk i undervisningen.

– Bo- och samhällsexpot blev en katalysator för att ta konceptet med ALC in på universitetet, sade Kosta, som också är initiativtagaren bakom detta.

Syftet med ett sådant klassrum är att möjliggöra mer interaktion för studenterna i undervisningen, ofta med hjälp av teknik och rummets möblering och upplägg.

LiU:s utställningarKosta guidar i Vallastaden.

Kosta passade på att kort introducera de olika utställningarna som LiU varit involverade i till expot, innan vi vandrade runt på området för att se dem med egna ögon. Flera utställningar innehåller möbler skapade av Carl Malmsten Furniture Studies på Campus Lidingö och har tagits fram både i samarbete med kinesiska möbeltillverkare och utifrån bestämda teman. Flera hemutställningar tar avstamp i forskningsämnen från universitetet – såsom depression, arbetslivet samt vem som äger och skapar kunskap. Utställningarna hittas i bland annat hus 3, 24, 28, 29 och 58.

Bomässor nu och då

Thordis berättade om bomässor rent historiskt, där Stockholmsmässan 1930 antagligen är en av de mest kända. Mycket har hänt sedan dess. Då byggdes bomässor upp likt kulisser för att visa upp tänkta boenden – inte som färdiga bostäder man faktiskt kunde flytta in i. Massproduktion var en starkt framträdande idé som karaktäriserade den tidens bomässor och där kan dagens Vallastaden ses som något av en motpol. Unikt för Vallastaden har varit stort fokus på olikhet, flexibilitet och variation i både byggande och upplåtelseformer.

– Man har styrt byggandet på ett speciellt sätt och det har varit väldigt reglerat. En paradox i planeringen är att det har varit hårt reglerat för att främja olikhet, säger Thordis.

Och olikheten är något som tydligt syns i området, där trähus blandas med betonghus, där olika typer av broar knyter ihop områdena på båda sidor av bäcken och där färg, form och materialval skiftar mellan de tätt placerade husen i hela området. 

Hemutställning om äldre och ensamhet.

Smarta inomhusväxthus i hemutställning.
 
Utställning om queera rum.
 

Karin Linhardt 2017-09-07
karin.linhardt@liu.se
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-07