Göm menyn

Boendes konst porträtterar stadsdel

På Österängens konsthall i Jönköping öppnar inom kort utställningen ”Monument (Österängen)”. Tillsammans med boende i området har workshops hållits och de boende har producerat konstverk och berättelser om området Österängen. Mattias Åkesson, KSM, har varit inblandad i projektet bidrar med en film om området.

Postkodlotteriets kulturstiftelse har gett 200 000 kr för att genomföra projektet, som en del i deras tema ”Oväntade platser”. Temat tar avstamp i det faktum att vi människor möts allt mer på digitala plattformar men att möten i den fysiska världen fortfarande är av stor vikt.

Ett av syftena med projektet har varit att fokusera på den vanliga människan och porträttera och visa deras berättelser med hjälp av olika typer av konstverk. Projektet har pågått sedan hösten 2016 och en avslutande utställning äger rum från den 2 september till den 8 oktober.


Karin Linhardt 2017-08-30
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-30