Göm menyn

”Uppdragsutbildning är något LiU vill bli bra på”

Sabrina Thelander

Sabrina Thelander, biträdande föreståndare på CKS, har under våren tillsammans med en styrgrupp tagit fram ett förslag på strategi för ökad volym av uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Förslaget presenteras för rektor i början av juni.
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-08-14