Göm menyn

Mattis Karlsson nu fil.lic.

Mattis Karlsson och Martin Hultman

Grattis till Mattis Karlsson på Tema Q som den 23/3 tog sin licentiatexamen! Opponent var Martin Hultman.

Uppsatsen bygger på Mattis Karlssons inledande avhandlingskapitel och beskriver upptäckten av den förhistoriska människoarten Denisovamänniskan samt den kommande avhandlingens inriktning och forskningsdesign. Ur ett aktör-nätverksperspektiv intresserar han sig för att kartlägga upptäckten av Denisovamänniskan och de mängder av aktörer som har del i att kommunicera den.
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-30