Göm menyn

Lärarutbyte från Sheffield Hallam University

Under vecka 17 var professor emerita Barbara Bush, Sheffield Hallam University (SHU, England), på besök som en del av det Erasmusavtal för utbyte mellan lärare och studenter i historieämnet vid Linköpings universitet.

Under sin vistelse höll hon tre föreläsningar för studenterna på Historia 1 samt Historia 4. Barbara presenterade också sin forskning på Historiska seminariet under rubriken Family misfortunes? Gendered perspectives on West Indian Migration, Welfare Policies and cultural racism on Post Second World War Britain.

Erasmusutbytet möjliggör att en LiU-student per läsår (eller två studenter under en termin varje läsår) får en friplats för att studera historia vid SHU. På motsvarande vis får studenter från SHU komma till Linköpings universitet. Varje läsår reser dessutom en lärare i vardera riktningen för att undervisa vid det andra lärosätet.

Tidigare har docent Alison Twells, professor Matthew Stibbe och professor Anthony Taylor från Sheffield Hallam University besökt LiU och undervisat våra studenter. David Ludvigsson, biträdande professor, har vid tidigare tillfälle undervisat vid Sheffield Hallam.


Karin Linhardt 2017-05-02
karin.linhardt@liu.se
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-02