Göm menyn

Bodil Axelsson ny biträdande professor

Porträtt Bodil AxelssonBodil Axelsson har av rektor befordrats till biträdande professor i Kultur- och mediegestaltning.

Bodil Axelsson forskar och undervisa om hur museer, föreningar och privatpersoner lyfter ut, fixerar och synliggör vad hon kallar meningsfulla förflutenheter: när historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. 

Just nu skriver hon en bok tillsammans med historikerna David Ludvigsson och Lasse Kvarnström om guider och stadsvandringar och skapar ett nytt forskningsmaterial om digitala praktiker på kulturinstitutioner. 

I slutet av oktober fick Bodil Axelsson över fyra miljoner kronor från  Riksbankens Jubileumsfond till proejktet "I omlopp: auktoritet och aktörskap när museiföremål digitaliseras" för forskning kring vad som händer med museiföremål och dess innebörd när de digitaliseras. 

Befordran gäller från den 1 december 2016.


2016-11-24
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-24