Göm menyn

Eva Hemmungs Wirtén i Curie

Eva Hemmungs-Wirténs monografi om Marie Curie uppmärksammas av just Curie - Vetenskapsrådets nättidning. Eva Hemmungs Wirtén visar hur Marie Curie gick från anspråkslös forskare till världskändis i vetenskap och hur hon drog nytta av sin idealism och skyddade sitt namn som ett varumärke.
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-30