Göm menyn

Ny fristående kurs i samarbete med Landsarkivet

Vadstena slott

"Att arbeta med historiska arkiv" är en ny fristående kurs i historia vid Linköpings universitet.

Kursen är ett samarbete med Riksarkivet och Landsarkivet i Vadstena och undervisningen är förlagd nära källorna: på­­ Landsarkivet i Vadstena. Det är Östergötlands största arkivdepå med närmare sex hyllmil arkivhandlingar, från medeltiden och fram till våra egna dagar. 

Kursen ger grundläggande kunskaper om det offentliga arkivväsendets framväxt och organisation och vilka lagar och regler som styr. Men den handlar också om hur olika tiders arkiv, som en del av vårt kulturarv, ska förstås och tolkas. Kursen ger även kunskaper om hur du kan använda arkiven för att söka svar på frågor om det förflutna och studenterna får träna sig på att läsa och tolka äldre källmaterial. Studenterna jobbar inom kursen med ett eget projekt och får teoretiska kunksaper och praktisk handledning i att arbeta med historiska arkiv.  

Från mvt.se: Universitetet intar slottet i Vadstena


2016-02-25
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-25