Göm menyn

Malin Thor Tureby ny biträdande professor

Malin Thor TurebyMalin Thor Tureby har av rektor befordrats till biträdande professor i historia.

Hon är verksam i historia vid ISAK och har muntlig historia, oral history, som sitt huvudsakliga forskningsområde och är drivande för att återetablera oral history som forskningsfält i Sverige. Malin Thor Tureby har tillsammans med bland annat docent Annika Olsson, Stockholms universitet och med stöd av Riksbankens Jubileumsfond skapat forskarnätverket Oral history in Sweden (OHIS). Nätverket är en mötesplats för verksamma inom området, men också en förening som ordnar workshops och konferenser.

Malin Thor Turebys tidigare forskning har rört arkiv- och metodfrågor, migration och judisk historia, inte minst judiska flyktingars situation i Sverige under 1900-talet. Hon undervisar även inom historia med särskilt fokus på metod och teori.


2016-02-18
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-18