Göm menyn

David Ludvigsson biträdande professor

David Ludvigsson porträttDavid Ludvigsson har av rektor befordrats till biträdande professor.

David Ludvigsson är verksam i historia vid ISAK och har stort engagemang inom undervisningen. Han har undervisat vid både svenska och utländska universitet.

Inom sin forskning har David Ludvigsson berört bland annat historiska dokumentärfilmer, guidning i historiska miljöer, historieundervisning och 1800-talets utbildningsdebatt. Han är internationellt orienterad som biträdande redaktör för tidskriften Arts and Humanities in Higher Education, och ansvarar för LiU:s historielärarutbildning.

David Ludvigsson är även engagerad i Historielärarnas förening där han den 1 oktober 2015 valdes till ordförande. Historielärarnas förening är en ideell organisation som bildades 1942 för att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer. Historielärarnas förening ger ut Historielärarnas förenings årsskrift, skriftserien Aktuellt om historia, är medarrangör av det årliga fortbildningsarrangemanget De Svenska Historiedagarna, och har flera lokalkretsar med egen verksamhet. 

 

 


2015-10-05
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-07