Göm menyn

Gröna broar och morgondagens konstpublik är nya projekt

Bodil Axelson, KSM och Per Hüttner, KSM har båda fått medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Bodil Axelsson har tillsammans med Wiktoria Glad på Tema Teknik och Social förändring samt KSM-studenten Johanna Höijer fått medel till ”Gröna broar: Gestaltning som väg till forskningsunderbyggd samhällsdialog kring hållbarhet”. Pilotprojektet syftar till att förbättra och fördjupa kommunikationen i Norrköping kring hållbarhet i bostadsmiljöer. Projektet inleds hösten 2015 och tilldelades 783 000 kronor ur fonden.

”Morgondagens konstpublik – ett digitalt verktyg för att arbeta med barn och ungdomar inom samtidskonst” är rubriken för det projekt som Per Hüttner deltar i. De andra aktörerna är Linda Staaf, verksamhetsansvarig för Kulturkontoret i Söderköping, Sofie Larsson, teaterpedagog i Norrköpings kommun, Cecilia Ahlqvist, konstnär och pedagog samt Anna Klontz, curator.
Syftet med detta projekt är att utveckla ett nationellt webbaserat verktyg för pedagoger som arbetar med samtidskonst med barn och ungdomar. Projektet inleds hösten 2015 och tilldelas 375 000 kronor ur fonden, med förutsättningen att andra finansiärer också skjuter till medel.

 


Anna Valentinsson 2015-06-05
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-05