Göm menyn

Kommunerna spelar en viktig strategisk roll för besöksnäringen

Josefina Syssner ledde seminariet.

Sommaren är besöksnäringens högtid. Turister strömmar till och skattekronorna rullar. Men hur kan man göra det ännu bättre?

Turismen beskrivs ibland som en av Sveriges nya basindustrier, inte minst för många av landets mindre kommuner. Men hur gör man då för att locka dit besökarna? Den frågan utgjorde avstampet för seminariet ”Kan kommuner utveckla attraktiva turistdestinationer?” på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Josefina Syssner, docent i kulturgeografi och föreståndare på CKS, berättade om några av de resultat som hon och Mattias Hjerte presenterar i den färska rapporten ”Utveckling av hållbara turistdestinationer: Om problem, processer och planering” där de studerat fem destinationer: Kiruna, Åre, Vimmerby, Bohusläns skärgård och Stockholms skärgård.

Alla fem destinationerna lockar horder av besökare och är framgångsrika, men vilka problem brottas de med? Och vilka processer och kompetenser krävs för att attackera problemställningarna? De olika destinationerna har vitt skilda förutsättningar men stod ändå inför liknande problem. Hur säkras kvaliteten på hela destinationen och hur får man många aktörer att ha samma målbild, är bara två exempel. Forskarna hittade fyra processer som är centrala i problemlösningen: att destinationen etableras, att samhällsplaneringen finns med, att man bildar kluster samt att man också ser till att rätt kompetens finns för att möta också de strategiska frågorna.

I seminariet deltog ett 30-tal personer som alla jobbar med och för att lyfta besöksnäringen i Östergötland:  destinationsstrateger, politiker, företagare och kommunala företrädare.  Den efterföljande diskussionen kom bland annat att handla om kommunernas roll i det lokala turismarbetet. Många var eniga om att för att lyfta destinationer i länet, måste man ha förmågan att överbrygga kommungränserna och inte bara tänka på den egna kommunen, men också att det kan var svårt att förändra invanda mönster. Goda exempel nämndes där många aktörer kunnat samverka i övergripande teman och att istället för att konkurrera, kan man istället vara draghjälp åt varandra.

En annan slutsats är att kommunerna och regionen bör fungera som strategiskt stöd åt företagen snarare än att vara en operativ kraft. Kraften bör istället ligga hos de som jobbar i besöksnäringen och som är handlingsorienterade. Problemet för de mindre företagen kan vara att alla rycker i dem, där finns också mer att göra på kommunal nivå för att lotsa företagen rätt, enligt flera debattörer.

 

Anna Valentinsson

 

Bilden: Det blev en intressant diskussion om besöksnäringen i länet på CKS-seminariet. Josefina Syssner presenterade slutsatser från sin rapport ”Utveckling av hållbara turistdestinationer: Om problem, processer och planering”.

 

 


2015-06-02
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-02