Göm menyn

Historia har slutit avtal om student- och lärarutbyte

Historia har slutit avtal om student- och lärarutbyte med Sheffield Hallam University för perioden 2014/15-2020/21. Det innebär bl.a. att en historiker från Sheffield varje läsår kommer att besöka och undervisa i Linköping. Historiestudenter i Linköping har möjlighet att förlägga en termin eller ett läsår av studierna vid Sheffield Hallam University.


2014-04-14
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-14