Göm menyn

Svensk kultur sedd utifrån

2013-10-18 Övralidseftermiddagen år 2013. Ett öppet symposium  med föredrag och musik om de utländska Sverigebilderna samt utdelning av 2013 års pris till Kate Bangs minne.

 

2013-10-19 Seminarium Bilder av Sverige: Modell, laboratorium och experiment.

 

För mer information: http://www.isak.liu.se/temaq/seminarier/stiftelsen-ovralid?l=sv


2013-10-04
Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-04