Göm menyn

Kommunikation och trycksaker

Externa webben – medarbetarpresentation

Varje medarbetare vid LiU har en egen medarbetarpresentation på LiU:s externa webb. För att fylla den med innehåll lämnar var och en underlag till institutionens kommunikatör (Karin Linhardt). Checklistor och mallar finns som stöd.

För forskare finns ytterligare en sidmall – Forskningsverksamhet. Den används för att beskriva forskningsprojekt/forskargrupper/forskningsteman och dyl. Kontakta gärna Karin Linhardt för diskussioner kring innehållet på dessa sidor.

Trycksaker

För hjälp med trycksaksproduktion, kontakta någon av kommunikatörerna!

Mallar för anställda

Kommunikationsavdelningen tillhandahåller ett flertal mallar för sådant material anställda själva kan producera. Filer förvaras i molntjänsten Box och direktlänkar till några användbara sidor finns nedan.

Vetenskapliga dokument

Vetenskapliga posters 

Avhandlingsomslag

Riktlinjer för omslag till uppsatser

Administrativa dokument

Dokumentmallar för brev, PM, rapporter, protokoll, m.m. (för Word, Pages etc)

Enkla skyltar, affischer och anslag (Wordmallar)

Porträttfoto till webben

Klicka här för att se tider för porträttfotograferingstillfällen i Norrköping och Linköping. Du kan förstås använda bilden fritt även i andra sammanhang än LiU:s webb.

Kommunikatörer på ISAK

Henrik Perälä – ISAK (utom CKS)

Anna Valentinsson – CKS

För större händelser och finns även Therese Ekstrand Amaya på Kommunikations- och marknadsavdelningen tillgänglig som resurs. Hon är forskningskommunikatör med fokus på att nyhetsrapportera om samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. 

 


Riktlinjer och policy


 

Kanaler

Insidan – interna nyheter

www.insidan.liu.se

Externa nyheter

www.liu.se/nyheter

 

ISAK I SOCIALA MEDIER

Tema Q Facebook

KSM Facebook

ACSIS Twitter

Tema Q Twitter

 

LIU I SOCIALA MEDIER

Instagram

linkopings_universitet

liu_student

campus_liu

Facebook

Linköpings universitet

Twitter

Linköpings universitet (sv)

Linköpings universitet (eng)

Youtube

Linköpings universitet

Snapchat

liu_student


Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-17