Göm menyn

IT-info

 

Uppdaterad information från IT-avdelningen hittar du i avsnittet IT-frågor på Insidan. Nedan följer ett urval av användbar information.

IT-support

Har du som anställd problem med tekniken i föreläsningssalar, hörsalar eller på ditt kontor ska du höra av dig direkt till LiU Kundcenter.

Tel: 013-28 28 28
E-post: helpdesk@liu.se

Utskrift, scanning och kopiering

Trådlöst nätverk

Vid Linköpings universitet finns två typer av trådlöst nät, Netlogon och Eduroam. Netlogon kan användas av gäster och Eduroam används för anställda och studenter.

Enkätverktyg

Utbildning

IT-avdelningen håller kontinuerligt i olika utbildningar inom flera ämnen.

Säkerhetskopiering och säker förvaring av filer

Se till att du har dina filer säkerhetskopierade.

IT-säkerhet och intrång

Till IRT på LiU kan du rapportera alla former av intrång, intrångsförsök, oönskad e-post, nätmissbruk med mera som har med Linköpings universitet att göra, oavsett om du är utsatt för det på universitetet eller om du är en extern part som misstänker att någon på universitetet håller på med dumheter som drabbar dig.


Sidansvarig: henrik.perala@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-23