Göm menyn

Registratur, arkiv och posthantering

Arkiv

Arkivsamordnare är Lisa Larsson. Arkivbildaren består av ISAK och centrumbildningarna ACSIS, CFL och CKS. Centrumbildningen SweCult:s arkiv är avslutat. Varje arkiv-enhet ansvarar för arkivering av sina dokument enligt en varje år upprättad innehållsförteckning.

Dokument till arkivet lämnas till:

  • ISAK, Lisa Larsson

  • ACSIS, Ulrika Sund

  • CFL, Hans Nilsson

  • CKS, Christine Erlandsson

  • HMV, Lisa Larsson och Sofie Gustafsson

  • KSM, Ulrika Sund

  • Tema Q, Ulrika Sund

Dessutom ansvarar kommunikatör, HR-konsult och ekonom för dokument rörande kommunikation, HR respektive ekonomi.


Diariet

Registrator på ISAK är Lisa Larsson.

Som huvudregel ska ISAK diarieföra alla allmänna ärenden. Dels för att vi själva snabbt ska kunna återsöka information, dels har allmänheten rätt att ta del av våra handlingar.

Alla dokument som lämnas till diariet skannas. Som handläggare och chef har du behörighet att se egna dokument.

Forskningsansökningar, forskarutbildning, avtal, intern organisation, direktupphandling, utbildning samt handlingsplaner för Lika villkor, arbetsmiljö och miljö är ISAK:s vanligast förekommande ärenden.

Posthantering

I B-huset, Campus Valla, finns postfacken i ena änden av korridoren. Lisa Larsson ansvarar för sortering och stämpling av inkommande post.

I Kopparhammaren, Campus Norrköping, finns postfacken på plan 3. Ulrika Sund och Christine Erlandsson ansvarar för sortering och stämpling av inkommande post.

Vid större utskick ring 3200 (Norrköping) 4080 (Linköping).


Sidansvarig: lisa.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-13