Göm menyn

Brandskydd

Linköpings universitets brand- och utrymningsrutin är utformad för att fungera året om och dygnet runt. Därför måste både anställda och studenter veta hur man ska agera vid en nödsituation och hur man ska hjälpa till att utrymma byggnaden.

Den här filmen beskriver hur du ska göra om det börjar brinna på universitetet.

Utbildningar

Om en nödsituation uppstår – gör så här:

Räddning Rädda de som är i omedelbar fara.
 

Telefon Larma 112.
 

 BrandsläckareSläck eventuell brand, utan att utsätta dig själv för fara.

 

 

utrymning Om du är i närheten av en utrymningsväst – ta på dig västen och led utrymningen. Vem som helst ska med hjälp av denna utrustning kunna agera utrymningsledare.

 

Återsamling Utrym lokalerna och gå till närmaste återsamlingsplats. Där ges vidare information. Observera att det på Campus US bara finns ett fåtal definierade återsamlingsplatser. Utrymning ska dock alltid göras vid ett utrymningslarm.

 

Brandsäkerhet för dig med funktionsnedsättning

Att vara hörselskadad, döv, synskadad eller ha annan funktionsnedsättning kan göra det svårt att uppfatta ett utrymningslarm eller att utrymma en byggnad. I vissa lokaler finns utrymningsmadrasser som hjälpmedel vid utrymning och ett litet antal lokaler är utrustade med optiska larmdon. Kontakta brandskyddskoordinator Peter Grellsgård för att säkerställa att du känner till hur utrymning i händelse av brand går till i de lokaler du brukar vistas i.

 

 


Sidansvarig: lisa.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08