Göm menyn
Kopparhammaren

Verksamhetsstöd vid ISAK

 

Avdelningschef

Lisa Larssontel 23 99

Ekonomi, budget och bokslut

Ola J Hedin, tel 1453

Kopparhammaren ons, övrig tid B-huset.

Diarie/arkiv

Lisa Larsson, tel 23 99.

IT-stöd och felanmälan

Liu kundcenter tel 2828

Kommunikatör/webbansvarig

Henrik Perälä (ISAK, utom CKS)

I Kopparhammaren (Norrköping) på tisdagar, B-huset (Valla) på torsdagar.

Anna Valentinsson (CKS)

Utbildnings-, forsknings- och centrumadministratörer

Christine Erlandsson CKS, tel 34 51.

Monica Bödker-Pedersen Tema Q, tel 30 90.

Ulrika Sund KSM, tel 31 93.

Lisa Larsson, MKV, tel 23 99

Sofie Gustafsson, Historia tel 1521Sidansvarig: lisa.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-17