Göm menyn

I RÖRELSE: 11-13 juni 2013

Temat för ACSIS kulturstudiekonferens 2013 är I rörelse. Det rör sig på många håll och sätt i världen, och kulturforskningen har en viktig roll för vår förståelse av dessa rörelser. Konferensen äger rum 11–13 juni 2013 i Norrköping och vi välkomnar bidrag i form av individuella papers, sessioner eller workshops som på olika sätt knyter an till rörelse och dess kulturella betydelse.

Det allmänna call for papers and sessions stängde 1 april, och alla som skickat in förslag kommer att få besked första halvan av april. Vi har dock gjort en förlängd deadline till 19 april för papers som knyter an till något av nedanstående teman:

                     

-          regulation of mobilities, forced  migration, dislocation and displacement

-          the transformation of everyday lifes by migration, intensive travel, transport and tourism

-          the micro scale of bodily mobilities in everyday life, sports and dance

-          visual culture and mobility

-          unsettled norms in and for cultural production, music, literature and the arts

 

Förslag på papers som knyter an till ovanstående teman (abstract om max 250 ord) kan skickas till acsis-konferens@isak.liu.se senast 19 april 2013.

 

Dessutom söker några redan accepterade sessioner och workshops ytterligare deltagare:

Den rör(l)iga (barn)kulturen

Theorizing the Becoming-heritage

Publicistiska rörelser

 

 

 

 


Sidansvarig: bodil.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-04-09