Göm menyn

ISAK interna sidor

Vår nya externa hemsida hittar du här.

Information på dessa sidor är internt riktad information till medarbetare.


Nyheter


Seminarieschemat uppdaterat

Seminareschemat är uppdaterat. Seminarieschemat hittar du alltid i menyn till vänster.

Bild: Online course. Illustration: Istockphoto.

Sök pedagogiska medel

Nu kan du söka medel för pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande. Två miljoner kronor är avsatta och ansökan ska vara inne senast 21 januari 2019.

Bild: LiU Publication Visibility

LiU Publication Visibility

Biblioteket har utvecklat ett verktyg som hjälper LiU-forskare att efterarbeta sina publikationer och artiklar, förutsatt att man lagt in dem i DiVA.

Illustration av kalender

Workshop Digital Heritage and Oral History

Den 24 oktober 2018 ordnar forskningskonsortiet DigiCONFLICT. Digital Heritage in Cultural Conflicts i samarbete med Nordiska museet en internationell workshop om oral history och digitalt kulturarv. Värd och organisatör för workshopen är den svenska forskargruppen inom konsortiet som leds av biträdande professor i historia Malin Thor Tureby.

Två böcker

Järtecken: blodregn och märkliga grisar

Sofia Gustafsson berättar mer om sin bok Järtecken för LiU-nytt.

Hus på campus Norrköping kvällstid

Utlysta stipender för Norrköping

Nu finns stipender att söka för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping, exempelvis Norrköpings kommuns stipendie för yngre forskare inom filosofiska fakulteten.

Höstlöv på campus.

Informationsmöten om humaniorautredningen

Måndagen 15/10 hålls två informationsmöten, i Linköping och i Norrköping, med anledning av att humaniorautredningen samma dag överlämnas till uppdragsgivarna. ISAK följer upp den centrala informationen med separata möten dagen därpå, 16/10. I Linköpings hålls mötet i Diskuteket kl 8.30 och Norrköping i personalrummet i Kopparhammaren kl 13.00.

Campus Valla

Nominera årets chef och team

Från och med i år delar LiU ut två priser – priset för bästa ledarskap och priset för bästa grupp/team. Nominera mellan 2 och 26 oktober.

Föreläsning

Filfak bjuder in till forskarutbildningsdag

Forskarutbildningsdagen är ett årligt arrangemang där för forskarutbildningen aktuella frågor diskuteras. Forskarutbildningsdagen vänder sig till doktorander, handledare samt alla medarbetare vid LiU som är verksamma inom den filosofiska fakultetens forskarutbildningar. Temat för årets forskarutbildningsdag är processer och produkter i forskarutbildning.

Huset Övralid

Övralidssymposiet 2018 - fredag 5/10

Tre föreläsningar sammanbundna av tematiskt anslutande musik. Föreläsare är i år Carina Burman, Martin Kylhammar och Per Wästberg som på skilda sätt behandlar temat om plats, resa och skapande. Under eftermiddagen delas för första gången Övralidsstipendierna ut. Symposiet arrangeras på Missionskyrkan i Linköping och är öppet för alla och (fri entré).

Genvägar

Insidan

Alla LiU:s interna nyheter

www.insidan.liu.se

Intern kalender

Intern kalender på Insidan för anställda. Textseminarier, seminarieserier, m.m.

Externa nyheter

www.liu.se/nyheter

Extern kalender

Externa kalenderhändelser för allmänheten, öppna föreläsningar, m.m.

 

ISAK:S kanaler i sociala medier

Följ och dela!

Tema Q Facebook

Tema Q Twitter

KSM Facebook

CKS Facebook

CKS Twitter

ACSIS Twitter

Passim TwitterSidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 01 11:17:38 CET 2018