Göm menyn

Turistvy

Till dig som vill fullfölja Turismprogrammet

För dig som önskar att fullfölja programmet och därmed kunna ta ut en examen i turism har vi skapat ett särskilt kursrum på Lisam, som kallas Turismprogrammet. Där lägger vi ut all information om uppsatsseminarier, uppsatser och de sista salstentorna innan programmets avveckling sommaren 2018. För att du ska få tillgång till detta kursrum måste du meddela dit LiU-ID till Lisa Larsson, lisa.larsson@liu.se, som är programmets administratör sedan Anna Ahlgren har slutat.

Om du behöver hjälp av något slag sitter Lisa två rum från Lasse Kvarnström i vår korridor i B-huset.

Om du har rester på hemskrivningar eller inlämningar i övrigt ska du, som tidigare meddelats, ta kontakt med ansvarig lärare i första hand.

Turism vid LiU

De turismvetenskapliga studierna vid Linköpings universitet har profilerats kring om och hur hållbara aspekter på kultur- och naturturism kan förstås och problematiseras i en alltmer växande turistisk näring. Utgångspunkten är att turistiskt resande sker i skärningspunkten mellan det lokala och globala. Centrala analytiska begrepp är plats, identitet, makt, genus, intersektionalitet, postkolonialism, transnationellt resande och hållbarhet.

Programmet kommer att avvecklas 2018 och har ingen ny antagning.Sidansvarig: lisa.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 31 14:59:14 CET 2017