Göm menyn

Välkommen till den femte nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning 23 - 25 augusti 2011 i Norrköping, Sverige

 

Välkommen till den femte nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning som arrangeras i Norrköping, Sverige 23 – 25 augusti 2011. Konferensens tema är Kulturpolitikens gränser.
Arrangör för konferensen är Tema Kultur och samhälle, Tema Q, vid Linköpings universitet.

Tidigare Nordiska konferenser för kulturpolitisk forskning har arrangerats i Århus (2003), Borås (2005) och i Bø (2007) och Jyväskylä (2009). Nordiska konferenser för kulturpolitisk forskning arrangeras vartannat år parallellt med ”The International Conference on Cultural Policy Research” (ICCPR).

Målet med den nordiska konferensen är att stärka den nordiska kulturpolitiska forskningen och främja bildandet av internationella nätverk mellan forskare.
Med konferensen vill vi bidra till diskussionen om kulturpolitisk forskning med särskild förankring i de nordiska länderna.


Huvudmålgruppen för konferensen är forskare och lärare med kulturpolitisk forskning som intresse. Även doktorander och magisterstudenter med relevanta kulturpolitiska forskningsprojekt är välkomna att presentera papers eller hålla posterpresentationer på konferensen.


Den vetenskapliga delen under konferensens två dagar omfattar plenarföredrag, presentationer av papers, föreslagna sessioner samt posterpresentationer. Under konferensen inbjudes konferensdeltagarna att delta i gemensamma fritids- och kvällsprogram.
 


Sidansvarig: maria.hansevi@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 23 09:06:00 CEST 2011