Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Jens Cavallin

UTBILDNING

Studentexamen 1963 Hvitfeldtska h.a.l. Göteborg (helklassisk gren)
Filosofie kandidat 1966 Göteborgs Universitet: Ryska 3 betyg, Polska 3, Teoretisk filosofi 3, Allmän språkvetenskap 2,5.
Propedeutisk kurs i juridik 1971.
Filosofie licentiat 1987 Stockholms Universitet i teoretisk filosofi
Filosofie doktor 1990 Stockholms Universitet i teoretisk filosofi på avhandlingen Content and Object: Husserl, Twardowski and Psychologism (ISBN 91-7146-794-7)
Övriga studier: Språkkurser (italienska, spanska, arabiska), datakurser, kognitionsforskning, musikkurser mm.

ARBETE

REGERINGSKANSLIET
Utrikesdepartementet 1971-73 (aspirantutbildning och tjänstgöring).

Utbildningsdepartementet 1973-1984 och 1989-1991 (deltid 20 % 1985-9), Internationella sekretariatet (Unescorådet) Medieenheten från 1989. Ansvarig bl a för proposition om våldsskildringar i rörliga bilder. Tjänstledig (80%) för forskarutbildning 1985-1989 .

Kulturdepartementet 1991-1994 och från jan 1998. Medieenheten: film, fonogram, mediekoncentration, forskningsfrågor mm. Ansvar för proposition om satellittelevision mm. Utredningar om sektoriell massmedieforskning, presstöd till fådagarstidningar samt ändring av organisationen för Dövas TV. Europarådsfrågor.
Rådet för mångfald inom massmedierna (Kommitté 1995:01 under Kulturdepartementet)
Huvudsekreterare 1995-97.
Parallellt med arbetet under 1990-1999 viss forskningsverksamhet, knuten till Stockholms universitet.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Från 1 mars 1999 tjänstgöring vid Institutionen för tematisk forskning och utbildning vid Campus Norrköping, .
Tjänsten omfattade forskning inom Mediestrukturprojektet (ca 75 %, 1999-2002), vid programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning samt medverkan i kollegiet för det nyupprättade Tema Kulturarv och kulturproduktion, numera Kultur och Samhälle.

Mediestrukturprojektet har hittills resulterat i tre delrapporter och en längre artikel samt slutrapporten.


Undervisningserfarenhet
Timlärare i filosofihistoria vid Stockholms Universitet 1992-3. Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle-Sandviken 1998-99. Ansvarig för kursen Politik, demokrati och medier vid Linköpings universitet, Campus Norrköping (Kultur, samhälle och mediegestaltning, KSM) höstterminerna 2000-2003. Vetenskapsteori vid samma program hösten 2000-2003. Kursansvarig för kursen "Ljudets kulturella arenor" vt 2002-2003, samt kursen "Vetenskap och mediegestaltning" ht 2003. Handledning på ett flertal nivåer inom KSM-programmet upp till magisternivå.
Handledning och examinator även av magisterstudenter inom Grundskollärarprogrammet och Barn- och Ungdomspedagogiska programmet ht 2003.

DIVERSE UPPDRAG
Expert i svenska offentliga utredningar på medieområdet (Handikapputredningen, Våldsskildringsrådet, Pressutredningen 94, utredningen om sektoriell massmedieforskning)

Europarådets mediekoncentrationskommitté sedan 1990, (ordförande 1993-94, vice ordförande 1997-8 samt 1999-2000)
Expert i mediepolitiska frågor vid seminarier om mediekoncentration i Polen 1993, Ryssland 1997 och 2000, Slovenien 1997, Litauen och Estland 1998, Storbritannien 2001.

ÖVRIGT

SPRÅKKUNSKAPER
Talar, skriver och läser engelska, tyska, franska och polska. Ryska mindre aktivt. Läser och förstår andra slaviska språk, samt talar något italienska och spanska. Förstår (läser) nederländska, och något portugisiska. Latin och grekiska från skoltiden.

ÖVRIGT
Ordförande- och styrelseuppdrag i inom kultur, politik mm. Amatörmusiker (viola da gamba och sång). Ordförande i Viola da Gambaföreningen
 


 

 


Page manager: anna.valentinsson@liu.se
Last updated: Mon Jun 13 09:08:07 CEST 2011