Göm menyn

Styrelse

SweCult leds av en styrelse som utsetts av rektor vid Linköpings universitet. Styrelsens ledamöter är forskningsrepresentanter samt företrädare för kultursektorns praktiker.

 • Ordförande: Jenny Johannisson (Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås)
 • Roger Blomgren (Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås)
 • Ulla Carlsson (Nordicom, Göteborgs universitet)
 • Jaan Kolk (Teaterförbundet)
 • Ann-Sofie Köping (Företagsekonomi, Södertörns högskola)
 • Anne-Li Lindgren (Tema Barn, Linköpings universitet)
 • Tobias Nielsén (Bokförlaget Volante)
 • Sven Nilsson (Polyvalent AB)
 • Thomas O’Dell (Service Management, Lunds universitet)
 • Solfrid Söderlind (Nationalmuseum)
 • Ants Viirman

Sidansvarig: anna.valentinsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Aug 08 14:45:57 CEST 2012