Göm menyn

Seminarier på ISAK, höstterminen 2018

 

25 september: ISAK-seminarium 

Historia och MKV besöker Norrköping med aktuell forskning.

Tid: kl 13-15

4 oktober: ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Öppet symposium.

Tid: kl 15-18 

5 oktober: ”Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet”

Internationellt vetenskapligt seminarium.

17 oktober: ISAK-seminarium

Ansökningsplaner och möjliga samarbeten.

Norrköping kl 13-15 

7 november: ISAK-seminarium

Tema Q gästar Linköping.

Tid: kl 13-15 

8 november

De nya doktoranderna lägger fram sina avhandlings-PM.

12 december: ISAK-seminarium

Ansökningar.

Linköping kl 13-15.

 


ISAK-seminariet

Med start 2018 är ISAK-seminariet institutionens högre seminarium. ISAK:s egna forskare och inbjudna gäster diskuterar forskningsprojekt.

Ansvarig för seminariet och texter är Bodil Axelsson.

Historiska seminariet

Historiska seminariet är tänkt att knyta samman forskare och lärare intresserade av historievetenskapliga frågor – oavsett institutionstillhörighet eller geografisk placering vid Linköpings universitet. Begreppet ”historia” är också tänkt att tolkas brett – från äldrehistoria till samtidshistoria.

Ansvarig för seminariet och texter är Malin Thor Tureby.

Stugsittare och vagabonder: Om skapande och kreativitet

Ansvarig för seminariet är Martin Kylhammar och Bengt Erik Eriksson.

Doktorandseminariet

Ansvarig för seminariet är Kristin Wagrell.

Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 19 09:18:03 CEST 2018