Göm menyn

Seminarier på ISAK, vårterminen 2018

Seminaier från andra institutioner finns tillgängliga i det interna kalendariet.

ISAK-seminariet

7 mars: Borealism

Sylvain Briens (Sorbonne) / Martin Kylhammar

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Sylvain Briens, gästforskare på Tema Q och professor på Sorbonne – Paris, presenterar ett nytt forskningsprogram. Vi kallar det ”Borealism” och anknyter så till det omdiskuterade begreppet ”Orientalism”, som Edward Said gett särskild innebörd. Borealism handlar däremot om Norden, om hur Norden är och varit en projiceringsyta för drömmar och mardrömmar i århundradens föreställningar om de exotiska områdena i norr. 

21 mars: Ansökningsseminarium

Eva Hemmungs Wirtén

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

28 mars: Mittseminarium

Madeleine Larsson

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Determinanten (3A:560), B-huset, Campus Valla

Om avhandlingsprojektet om museibesök i historieundervisningen på gymnasiet. Granskare Cecilia Axelsson Yngvéus, MaH.

11 april: Mittseminarium

Tomas Widholm

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Determinanten (3A:560), B-huset, Campus Valla

18 april: Tystnad och känslor i nordisk teater och film

Sylvain Briens

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Sylvain Briens, gästprofessor på tema Q, presenterar sin kommande essäbok ”Tystnad och känslor i nordisk teater och film”. Det handlar bl a om Ibsen, Strindberg, Victoria Benedictsson, Ingmar Bergman och Lars von Trier.

 


Historiska seminariet

Seminariet är tänkt att knyta samman forskare och lärare intresserade av historievetenskapliga frågor – oavsett institutionstillhörighet eller geografisk placering vid Linköpings universitet. Begreppet ”historia” är också tänkt att tolkas brett – från äldrehistoria till samtidshistoria.

För frågor eller förslag till ämnen att behandla på seminariet – kontakta Malin Thor Tureby.

6 februari: Nationella minoriteter, migration och rasism i läroböcker och arkiv

Anna Johnsson Harrie & Malin Thor Tureby

Tid: 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Anna Johnsson Harrie & Malin Thor Tureby presenterar några av sina respektive publikationer som bland annat berör hur tolkningar av den mångkulturella samhällsutvecklingen i Sverige har framställts och förmedlats i läroböcker och i kulturarvssektorn.

Läs gärna Annas rapport En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7-9 med fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans och Malins artikel (skriven tillsammans med Jesper Johansson): "Att minnas migrationen. Intersektionella perspektiv på Nordiska museets insamlingar och urval av invandrares berättelser" i Socialvetenskaplig tidskrift 2016:3-4.

27 februari: Mikrohistoria

Kalle Bäck

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Vad finns i det mikrohistoriska forskningsperspektivet som lockar, och som gör att det i Sverige under senare ar har rönt allt större uppmärksamhet? Det diskuterades av flera svenska historiker i ett tema-nummer av Historisk tidskrift om just Mikrohistoria. Seminariet inleds av professor emeritus Kalle Bäck som har en stor erfarenhet av att arbeta med mikrohistoriska perspektiv. Läs gärna Historisk tidskrift 2017:3: Tema Mikrohistoria innan seminariet.

13 mars: The boundary towards the steppe: A historiography of the Syr Darya

Maria Riep

Tid: kl 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

In present day historiography, the Syr Darya river valley is generally considered a border zone between the Eurasian steppe, nomads and nomadic empires versus agricultural and urban based powers, throughout history. Such a role in the historical landscape can already be traced back to for example Herodotus and continues in historiography at least up to the 10th century. This position 'in between' distinctively influenced the interpretation of the course of historical events within the region.  At the same time, this stereotypical representation of the landscape does not do justice to the complexity of regional and local history. How did the interpretation of a border zone develop in historiography and why is it continuing so persistently? This presentation will give a short introduction to the complexity of the regional landscape and then present an analysis of how history writing through the ages built up our present-day interpretation of the role of the river valley in history.

10 april: Jämställdhetsintegrering vid LiU

Stina Backman

Tid: 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Genuslektor Stina Backman presenterar jämställdhetsintegreringsarbetet på Linköpings universitet och diskuterar med seminariet i synnerhet målen om genus och jämställdhet i utbildning och forskning.

8 maj: Historikernas användning av arkiven

Claes Westling

Tid: 13.15-15.00, plats: Diskuteket (3A:557), B-huset, Campus Valla

Claes Westling, Landsarkivet Vadstena, inleder detta seminarium om historikernas användning av arkiven och hur det är att som disputerad historiker ha arkivet som arbetsplats.

29 maj: Doktorandseminarium

Ken Bjerregaard

Tid: 13.15-15.00, plats: Bubloteket (3A:551), B-huset, Campus Valla

Ken Bjerregaard lägger fram och presenterar ett avhandlingskapitel.

11-12 juni: Doktorandinternat 

Plats: Karlstads universitet

Workshop tillsammans med forskarutbildningen i Historia vid Karlstads universitet. I år äger internatet rum i Karlstad.

 


Doktorandseminariet

28 februari

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Diskussionsseminarium om den vetenskapliga konferensen som plattform för kommunikation och samverkan. Kristin Wagrell och Mattis Karlsson rapporterar från konferenser i London och Austin, TX.

7 mars

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Kristin Wagrell lägger fram ett avhandlingskapitel med arbetstiteln ”Eichmann and the advent of the Jewish Survivor”. I den första delen av seminariet kommer denna text att diskuteras, en diskussion som sedan efterföljs av en workshop kring material rörande poeten Nelly Sachs och det nobelpris som hon erhöll tillsammans med den Israeliske nationalskalden Samuel Agnon, 1966.

Seminarieledare: Malin Thor Tureby.

14 mars

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Att organisera sitt material: ett seminarium om användandet av olika mjukvaruprogram i forskningsprocessen.

Seminarieledare: Mattis Karlsson

11 april

 

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Temaseminarium i museologi: teori och metod.

Seminarieledare: Kristin Wagrell.

25 april

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Karriärplaneringsseminarium för doktorander.

Seminarieledare: Mattis Karlsson.

23 maj

Tid: kl 10.15-12.00, plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Campus Norrköping

Mattis Karlsson lägger fram ett avhandlingskapitel.

Seminarieledare: Eva Hemmungs Wirtén.

 


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 13 11:01:21 CET 2018