Göm menyn

Kandidatprogram i Kultur Samhälle Mediegestaltning

 

Kultur Samhälle Mediegestaltning (KSM) är en tvärvetenskaplig och tvärmedial grundutbildning, placerad i Norrköping.

Tvärvetenskap handlar om att kombinera olika discipliner och ämnen. Att kunna gå till många olika typer av källor och kunna hantera och värdera den information de ger.

Tvärmedial, innebär att utbildningen kombinerar och blandar olika medieformer och uttryck. Det är framförallt video, audio, utställning eller nya datamedier.

Utbildningen ger dig verktyg för att förstå, strukturera, se sammanhang och kritiskt värdera all slags information. Studierna bedrivs i samverkan mellan akademiker och personer verksamma inom olika medie- och kulturverksamheter.

Arbetssättet på KSM skiljer sig från traditionella utbildningar. Arbetsformerna utgår från projektarbeten där medieproduktion och vetenskapliga studier varvas. I projekten utvecklar du din förmåga att hantera processen från idé till färdig produktion. Att arbeta projektbaserat innebär ofta att arbeta fritt, men under ansvar. Detta ligger nära den konkreta verkligheten, hur det går till inom kultur- och mediesektorn ute i arbetslivet.

 

Kontaktperson: Ingemar Grandin, ingemar.grandin@liu.se

 

KSM Logga 

 

 

Efter ksm

 

Film om att väljaFilm om Melker

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: ulrika.sund@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 26 08:55:09 CEST 2015