Göm menyn

Arkivbildaren ISAK

Arkivsamordnare är Monica Bödker-Pedersen. Arkivbildaren består av ISAK och centrumbildningarna ACSIS, CFL och CKS. Centrumbildningen SweCult:s arkiv är avslutat och levererat till Key-huset. Varje arkiv-enhet ansvarar för arkivering av sina dokument enligt en varje år upprättad innehållsförteckning.

Dokument till arkivet lämnas till:

  • ACSIS, Lisa Larsson

  • CFL, Hans Nilsson

  • CKS, Christine Erlandsson

  • HTM, Lisa Larsson

  • ISAK, Monica Bödker-Pedersen

  • KSM, Ulrika Sund

  • Tema Q, Monica Bödker-Pedersen

Dessutom ansvarar kommunikatör, HR-konsult och ekonom för dokument rörande kommunikation, HR respektive ekonomi.

Arkivbildaren ISAK har sitt arkiv i Key-huset, Linköping.

Mer information:

http://liu.se/insidan/dokumenthantering/uppdrag?l=sv


Diariet

Registrator på ISAK är Monica Bödker-Pedersen.

Som huvudregel ska ISAK diarieföra alla allmänna ärenden. Dels för att vi själva snabbt ska kunna återsöka information, dels har allmänheten rätt att ta del av våra handlingar.

Alla dokument som lämnas till diariet skannas. Som handläggare och chef har du behörighet att se egna dokument. Logga in via:

http://liu.se/insidan/liudok?l=sv

Forskningsansökningar, forskarutbildning, avtal, vissa anställningsärenden, intern organisation, direktupphandling, utbildning samt handlingsplaner för Lika villkor, arbetsmiljö och miljö är ISAK:s vanligast förekommande ärenden.

Posthantering

I B-huset, Campus Valla, finns postfacken i ena änden av korridoren. Lisa Larsson ansvarar för sortering och stämpling av inkommande post.

I Kopparhammaren, Campus Norrköping, finns postfacken på plan 3. Monica Bödker-Pedersen och Christine Erlandsson ansvarar för sortering och stämpling av inkommande post.

Vid större utskick ring 3200 (Norrköping) 4080 (Linköping).

För mer information:

http://liu.se/insidan/service/post-transport/post-gods?l=sv


Sidansvarig: monica.bodker-pedersen@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Oct 26 11:30:12 CEST 2017