Göm menyn

Centrum för kommunstrategiska studier - Linköpings universitet

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

CKS övergripande uppgift är att bredda och fördjupa den kommunstrategiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Publikationer

Uppsatstävling

NyhetsbrevetCKS nyhetsblogg facebook

Klicka på en rubrik för att fälla ut inlägget.

Unga akademiker återvänder till hemkommunen (Anna Valentinsson, 2016-05-30)
Utmaningar att mötas kring (Anna Valentinsson, 2016-05-19)
Ungdomars svårigheter i en vuxen värld (Anna Valentinsson, 2016-04-19)
Ny vetenskaplig artikel om kommunala bolag (Gissur Erlingsson, 2016-04-01)
Glöm landet lagom (Anna Valentinsson, 2016-03-15)
Josefina Syssner på topplista (Anna Valentinsson, 2016-03-11)

 


Sidansvarig: anna.valentinsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-20