Göm menyn

 

bild på Gissur

Gissur Ó. Erlingsson

 

Biträdande professor (2016),
Docent (2011), fil dr (2005)

Inriktning: Lokal politik och förvaltning.

E-post: gissur.erlingsson@liu.se
Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet
601 74 Norrköping
Tel: 011-36 34 49 (arb); 0760 25 33 10 (mob)

Curriculum Vitae

Krönikor: Dagens Samhälle 
Bloggar: politologerna.wordpress.com (äldre: gissur.se + inslag.se).
Twitter: @g_erlingsson

*******************************************************
Examina

  • Fil dr, statsvetenskap (Lunds universitet, 2005)
  • Fil lic, statsvetenskap (Lunds universitet, 2003)
  • Pol mag, statsvetenskap (Lunds universitet, 1999)

*******************************************************

Mitt namn är Gissur Ó Erlingsson och har arbetat vid CKS sedan 2009. I dag är jag biträdande professor med inriktning mot lokal politik, förvaltning och demokrati. Jag disputerade 2005 vid statsvetenskapliga institutionen i Lund på en avhandling om varför nya partier bildas. Jag har undervisat vid en rad lärosäten (Lunds universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Kristianstad, Växjö universitet, Södertörns högskola, Universitetet i Bergen och University of Iceland [Erasmusutbyte]) - då huvudsakligen på kurser om "korruption", "offentlig förvaltning", "demokratiteori", "institutionell teori" och "svensk politik". Jag har varit huvudhandledare för en doktorand fram till disputation - Gabriella Jansson, och bidrog under Ragnar Anderssons liksom Mattias Örnerheims slutspurter till disputation som biträdande handledare. I dag är jag biträdande handledare för Richard Öhrvall

Forskningsinriktning

Min forskning har empiriskt främst inriktat sig på kommuner och kommunpolitik. Teoretiskt och ämnesmässigt är intresset dock betydligt bredare än så. Fram till och med i dag har fyra övergripande teman stått i fokus för mina studier, nämligen:

  • Politiska partier och politiskt deltagande inom den representativa demokratins institutioner
  • Offentlig korruption och andra former av maktmissbruk
  • Institutionell förändring, reformpolitik och styrning inom offentlig sektor
  • Den högre utbildningens utmaningar - försörjning av kompetens till kommuner och andra samhällsaktörer

Publikationer

 

ARTIKLAR I engelskspråkiga peer-reviewade tidskrifter

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2016). "Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008", Government and Opposition, 51(4), 553-579.

Erlingsson, Gissur Ó och Gunnar Helgi Kristinsson (2016). "Measuring Corruption: Whose Perceptions Should We Rely On?", Icelandic Review of Politics & Administration, 12(2), 215-235.

Erlingsson, Gissur Ó, Erik Wångmar och Jörgen Ödalen (2015). "Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974", Scandinavian Journal of History, 40(2), 195-214.

Jansson, Gabriella och Gissur Ó Erlingsson (2014). "More E-government - Less Street-level Bureucracy? On legitimacy and the Human Side of Public Administration"Journal of Information Technology and Politics 11(3), 291–308.

Erlingsson, Gissur Ó, Kåre Vernby och Richard Öhrvall (2014). "The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats",  Acta Politica 49(2), 196–216. 

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2014). "Not So Fair After All? Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States", International Journal of Public Administration 37(2), 106-119.

Linde, Jonas och Gissur Ó Erlingsson (2013). "The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden"Governance - An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 26(4), 585-603.

Erlingsson, Gissur Ó och Jörgen Ödalen (2013). "How Should Local Government be Organized: Reflections from a Swedish Perspective", Local Government Studies 39(1), 22-46.

Copus, Colin och Gissur Ó Erlingsson (2013). "Formal Institutions Versus Informal Decision-making: On Parties, Delegation and Accountability", Scandinavian Journal of Public Administration 17(1), 51-69.

Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo och Richard Öhrvall (2012). "Anti-immigrant Parties, Local Presence and Electoral Success", Local Government Studies 38(6), 817-839.

Copus, Colin och Gissur Ó Erlingsson (2012). "Parties in Local Government: A Review", Representation, 48(2), 235-247.

Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2011). "Why Do Councillors Quit Prematurely? On the Democratic Consequences of Councilors Leaving Their Seats Before the End of Their Terms", Lex Localis - Journal of Local Self-government, 9(4), 297-310.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2011). "The Swedish Pirate Party and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue Voting?", Politics, 31(3), 121-128.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009) "The Spatial Diffusion of Party-entrepreneurs in Swedish Local Politics", Political Geography 28(7), 654-673.

Bergh, Andreas och Gissur Ó. Erlingsson. (2009) "Liberalization without Retrenchment: Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms", Scandinavian Political Studies 32(1), 71-93.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). "Why Do Party Systems Tend to Have So Few Players? A Review of Rationalist's Contributions", Bifröst Journal of Social Science 3(1), 113-123.

Erlingsson, Gissur Ó., Andreas Bergh och Mats Sjölin (2008). "Public Corruption in Swedish Municipalities: Trouble Looming on the Horizon?", Local Government Studies 34(5), 595-608.

Erlingsson, Gissur Ó. (2005). "Modelling Secessions from Municipalities", Scandinavian Political Studies, 28(2), 141-159.

 

BÖCKER

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall och Mats Sjölin (2016). Clean House? Studies of Corruption in SwedenLund: Nordic Academic Press.

Erlingsson, Gissur Ó och Johan Wänström (2015). Politik och förvaltning i svenska kommunerLund: Studentlitteratur.

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall (2013). Allmän nytta eller egen vinning? Stockholm: Fritzes/Norstedts Juridik.

Bäck, Henry, Torbjörn Larsson och Gissur Ó Erlingsson (2011). Den svenska politiken (3e upplagan). Malmö: Liber. [Ny upplaga 2015].

Andersson, Staffan, Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin, red. (2010). Korruption, maktmissbruk och legitimitetStockholm: Norstedts. [Ny upplaga 2014].

Santesson-Wilson, Peter & Gissur Ó. Erlingsson, red. (2009). Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaternaStockholm: Norstedts.

Erlingsson, Gissur Ó,  Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson och Ingvar Mattsson (2005). Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2005). Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och partientreprenörer (doktorsavhandling). Lund: Lund Political Studies, Dept of Political Science.

Erlingsson, Gissur Ó. (2003). Den lokala politikens fragmentering: Orsaker till och effekter av medborgarengagemang vid kommundelningar och uppkomst av nya partier (licentiatavhandling)Lund: KEFU och Företagsekonomiska institutionen.

 

ARTIKLAR I svenskspråkiga peer-reviewade tidskrifter

Erlingsson, Gissur Ó, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson, Richard Öhrvall (2015). "Att bolagisera kommunal verksamhet: Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati", Statsvetenskaplig tidskrift 117(1), 255-286.

Erlingsson, Gissur Ó, Mikael Persson och Richard Öhrvall (2012). "Den motvilligt engagerade altruisten: Om partimedlemskap och partiaktivism", Statsvetenskaplig tidskrift 114(2), 185-205.

Erlingsson, Gissur Ó., Erik Wångmar och Jörgen Ödalen (2011). "Kommunsammanläggningarna 1952-74: Hur blev de politiskt möjliga?", Offentlig förvaltning, nr 3-4, 3-36.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2010). "Utmanarna: Idéer, opinion och uppkomst", Statsvetenskaplig tidskrift nr 2, 229-248.

Bergh, Andreas, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin (2009). "Egoism, grupplojalitet och korruption i svensk kommunalpolitik: Lärdomar från spelteori och experimentell samhällsvetenskap", Statsvetenskaplig tidskrift nr 4, 347-376.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jörgen Ödalen (2009). "Den politiska basorganisationens framtid: Fyra realistiska vägval", Statsvetenskaplig tidskrift, nr 2, 115-134.

Erlingsson, Gissur Ó. (2006). "Varför bildas nya partier? Vrede och revanschlust som beslutsmobiliserande faktorer", Sociologisk Forskning, nr 3, 43-74.

Erlingsson, Gissur Ó. (2006). "Organisationsförändringar och ökad kommunal korruption: Existerar ett samband", Kommunal Ekonomi och Politik, nr 3, 7-40.

Erlingsson, Gissur Ó. (2002). "Spelar representation av nya, lokala partier någon roll, och i så fall vilken?" Kommunal Ekonomi och Politik 6(1), 7-34.

 

Artiklar publicerade efter granskning av redaktionsråd (el. motsv.)

Erlingsson, Gissur Ó och Richard Öhrvall (2013). "Kommunerna brister i hanteringen av anställdas bisysslor", Ekonomisk Debatt nr 3, 5-15. 

Brommesson, Douglas och Gissur Ó Erlingsson (2012). "Vad krävs i praktiken för att bli docent", Ekonomisk Debatt, nr 3, 5-18.

Erlingsson, Gissur Ó och Jonas Linde (2011). "Det svenska korruptionsproblemet", Ekonomisk Debatt, nr 8, 5-18.

Erlingsson, Gissur Ó. och Douglas Brommesson (2010). "Partier i förändring?", Statsvetenskaplig tidskrift, nr 2, 131-142.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jörgen Ödalen (2008). "Kommunalt självstyre, demokrati och individuell autonomi", Tidskrift för politisk filosofi nr 2, 35-52.

Sjölin, Mats, Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson (2007). "Tillit och korruption i svenska kommuner", Statsvetenskaplig tidskrift nr 2, 70-76.

 

Bokkapitel

Bäck, Hanna och Gissur Ó. Erlingsson (2015). "The Political Parties and the Party System”, i Pierre, Jon [red.] Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Erlingsson, Gissur Ó, Ann-Kristin Kölln och Patrik Öhberg (2015). “Swedish Party Organisations”, i Pierre, Jon [red.] Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Erlingsson, Gissur Ó. och Henrik Oscarsson (2015). "Röstdelning i Sverige", i Bergström, Annika med flera (red). Fragment. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. (2015) "Utmanare i kommunala val: Lokala partier", i Hagevi, Magnus (red). Partier och partisystemLund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2014) "Ingen partikris, trots allt?", i Bergström, Annika & Henrik Oscarsson, (red). Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Andersson, Staffan och Gissur Ó. Erlingsson (2012) "New Public Management and Danger Zones for Corruption", i Tanzler, Dirk et al (red) The Social Construction of Corruption in EuropeLondon: Ashgate.

Erlingsson, Gissur Ó. (2011) "Partientreprenören", i von Bergmann-Winberg, Marie-Louise & Elin Wihlborg (red) Politikens entreprenörer. Malmö: Liber.

Erlingsson, Gissur Ó. och Mikael Persson (2011) "Varför röstade väljarna på Piratpartiet?", i Oscarsson, Henrik och Sören Holmberg (red). Väljarbeteende i Europaval. Rapport nr 27 i SCBs skriftserie Valundersökningar. Stockholm: Statistiska Centralbyrån.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jonas Linde (2010) ”Korruption i Sverige”, i Karlsson, Martin et al (red) Offentlig verksamhet i utveckling: Tolv texter om demokrati, effektivitet och styrning. Örebro: Örebro universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. (2010). "Ska vi oroa oss för korruption och maktmissbruk i Sverige?", i Hagevi, Magnus (red.) Avstamp: Svenska folkets värden och åsikter i brännande samhällsfrågor. Växjö: Linnaeus University Press. 

Andersson, Staffan, Andreas Bergh och Gissur Ó. Erlingsson (2010). "Korruption, maktmissbruk och legitimitet i mogna demokratier", i Andersson, Staffan et al. (red.) Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Stockholm: Norstedts.

Andersson, Staffan och Gissur Ó. Erlingsson (2010). "Förvaltningsreformer och korruptionsrisker", i Andersson, Staffan et al. (red.) Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Stockholm: Norstedts.

Andersson, Staffan, Andreas Bergh och Gissur Ó. Erlingsson (2010). "Vad kan vi lära oss?", i Andersson, Staffan et al. (red.) Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Stockholm: Norstedts.

Erlingsson, Gissur Ó. (2010). "Den stora utmaningen: Folkrörelsepartiets borttynande - men därefter?", i Tora Friberg och Sabrina Thelander (red.) Samtal pågår... Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Santesson-Wilson, Peter och Gissur Ó. Erlingsson (2009). "Förändring och tröghet i välfärdsstaterna", i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson (red.) Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). "Sociala konflikter och politisk förändring", i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson (red.) Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts.

Bergh, Andreas och Gissur Ó. Erlingsson (2009). "Den tysta omvälvningen - svenska liberaliseringar 1980-2000", i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson (red.) Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts.

Santesson-Wilson, Peter och Gissur Ó. Erlingsson (2009). "Att förklara förändring och tröghet i välfärdsstaterna", i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó. Erlingsson Reform: Förändring och tröghet i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts.

Berggren, Niclas och Gissur Ó. Erlingsson (2008). ”Påverkas demokratin av den institutionella konkurrensen?”, i Niclas Berggren, Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Nils Karlson och Henrik Lindberg Sverige i den institutionella konkurrensen. Globaliseringsrådet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Erlingsson, Gissur Ó. och Jörgen Ödalen (2007). "Kommunstruktur, självstyrelse och rätten till självbestämmande", i Joakim Nergelius och Nils Karlson (red.) Federalism på svenska. Stockholm: Ratio.

Erlingsson, Gissur Ó., Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson och Ingvar Mattson (2005). "Partistyre", i Gissur Ó Erlingsson med flera Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2005). "Varför uppstår nya partier", i Gissur Ó Erlingsson med flera Politiska partier. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Karl Magnus, Ingvar Mattson, Gissur Ó Erlingsson och Anders Håkansson (2005). "Vad vi vet och inte vet om politiska partier", i Gissur Ó Erlingsson med flera Politiska partier. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2001). "Kommundelningseffekter” i SOU  2001: 48 Att vara med på riktigt. Stockholm: Fritzes.

Erlingsson, Gissur Ó. (2001). ”Globaliseringen, välfärdsstaten och demokratins förutsättningar” i Christer Jönsson et al (red.) Politik i globaliseringens tid. Lund: Studentlitteratur.

Erlingsson, Gissur Ó. (2000). ”Regionbyggandets dilemman” i Lise Lyck (red.) Öresundsregionaliseringen analyseret strategisk og ledelsesmæssigt. Köpenhamn: Copenhagen Business School.

 

Rapporter (i tryckta/officiella rapportserier)

Brommesson, Douglas, Gissur Ó Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer, Jörgen Ödalen och Mattias Fogelgren (2016). Att möta den högre utbildningens utmaningar. Uppsala: IFAU. 

Erlingsson, Gissur Ó., Mattias Fogelgren och Richard Öhrvall (2015). Att ta plats i politiken: om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitikenStockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Erlingsson, Gissur  Ó., Josefina Syssner och Jörgen Ödalen (2015). Strategier för att möta småkommunernas utmaningarSNS Analys nr 26. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Syssner, Josefina, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson, Brita Hermelin, Sabrina Thelander och Johan Wänström (2015). Den nyttiga kritiken: Om interaktiv metod inom svensk kommunforskning. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier. 

Erlingsson, Gissur  Ó., Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall (2014). Hur styrs och granskas kommunala bolag. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó., Jerker Moodysson och Richard Öhrvall (2011). Lokal och regional tillväxtpolitik: Vad kan och bör offentliga aktörer göra. Östersund: Tillväxtanalys.

Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2010). Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken. CKS rapport nr 4:2010 Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó. (2009). Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med empiriska illustrationer. CKS-rapport nr 2:2009. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier.

Erlingsson, Gissur Ó. (2008). Partier i kommunpolitiken. En kunskapsöversikt om partier, makt och legitimitet. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Erlingsson, Gissur Ó.  ”Demokrati utan gränser?” (2001), delrapport i projektet ”Regionalisering och flernivådemokrati”, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. & Tom Nilsson (2000). ”Tjänstemannen i stadsdelarnas Malmö – en demokratistudie”, delrapport inom ett projekt som utvärderade stadsdelsreformen ur ett demokratiperspektiv. Lund: Statsvetenskapliga institutionen.

Erlingsson, Gissur Ó. (1999). ”Regional pånyttfödelse – Ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under omvandling”, delrapport inom projektet ”Regionalisering och flernivådemokrati”. Lund: Statsvetenskapliga institutionen. Läs den här.

 

Working papers

Erlingsson, Gissur Ó och Gunnar Helgi Kristinsson (2016). “Making sense of corruption perceptions: Who to ask (and about what?) – evidence from Iceland”, QoG Working paper no 2016/13. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2013). "Crash in Economy, Crash in Confidence? Perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis", QoG Working paper no 2013/16. Gothenburg: The Quality of Government Institute. 

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2012). "Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States", QoG Working paper no 2012/19. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Linde, Jonas och Gissur Ó Erlingsson (2011). "The Effect of Public Perceptions of Corruption on System Support: The Case of Sweden", QoG Working paper no 2011/3. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo och Richard Öhrvall (2009). "Supply Equals Success? Explaining the Sweden Democrats Breakthrough in the 2006 Local Elections", Ratio Working Paper no 132. The Ratio Institute: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó, Mats Sjölin, Andreas Bergh och Staffan Andersson (2008). "Hur korrupt är en icke-korrupt stat? Inblickar i den lokala elitens subjektiva bedömningar". Underlagsrapport till forskningsprojektet Tillit och korruption i svenska kommuner. Korruptionsprojektets rapportserie, samhällsvetenskapliga institutionen: Växjö universitet.

Erlingsson, Gissur Ó. (2008). "Explaning Party Emergenge in Swedish Local Politics 1973-2002", Ratio Working Paper no 115. The Ratio Institute: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó. (2007). "Notes on the 'Freezing Hypothesis'". Ratio Working Paper no 113. The Ratio Institute: Stockholm.

Bergh, Andreas & Gissur Ó. Erlingsson (2006). "Resilience through Restructuring: Swedish Policy-Making Style and the Consensus on Liberalizations 1980–2000". Ratio Working Paper no. 110. The Ratio Institute: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó. (2006). "Vad vet vi om kommunal korruption?". Ratio Working Paper no 100. Ratioinstitutet: Stockholm.

Erlingsson, Gissur Ó. (1999). ”Kommundelningar – de rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning?” (magisteruppsats; vinnare av både KEFU:s och Ohlininstitutets uppsatspris för "Årets bästa uppsats" 1999).

 

Populärvetenskap, Krönikor & debattinlägg (i urval från 2009-2017)

2017-01-14 "Misstron mot kommunerna är orättfärdig", Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-12-28 "Bra julfest, inte detsamma som bra personalvård", Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-12-10 ”Mycket svårt uppröras över vegetarisk dag”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-11-12 "Varför så svårt locka akademiker till kommunsektorn?", Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-11-01 "Norge går före i skyddet av visselblåsare", Publikt. Krönika.

2016-06-30 ”Vi kan lära oss något av våra mini-brexits”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-06-16 ”Varför ska skattebetalarna stå för vinet?”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-06-02 ”Nöjda invånare är tillväxtfrämjande”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-05-19 ”Svårt för väljarna avsätta dåliga styren”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-05-06 ”Varumärkesvård hör inte hemma i det offentliga”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-04-30 ”Få unga politiker behöver inte bero på ointresse”, Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-04-21 ”Skandaler gynnar nya partier”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-04-07 ”Familjevänligare med fler kvinnor i politiken”, Dagens Samhälle. Krönika.

2016-03-24 ”Partiernas slarv en orsak till medlemsraset”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-03-31 ”Sprutbyte hindrar smittspridning”. Eskilstuna-Kuriren. Krönika.

2016-03-10 ”Sälj inte in regionreformen som ett demokratilyft”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-25 ”Godtrogenhet sänker garden mot korruption”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-02-11 ”Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-28 ”Lagstiftaren på väg att svika visselblåsarna”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-19 ”Svårt administrera fram mer aktiva medborgare”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-14 ”Lokala toppolitikers arbetsmiljö berör oss alla”. Dagens Samhälle. Krönika.

2016-01-09 ”Fler som ska kommunicera offentlig tystnad?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2016-01-02 ”Hur undviker vi dyra och tidsödande byggprojekt”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-12-01 ”Var skeptisk till rankningar av kommuner”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-10-16 "Vad får vi för skattepengarna?" Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-10-15 "Ständig statlig jaktsäsong på den kommunala självstyrelsen" Dagens Samhälle. Essä/krönika.

2015-09-26 "Dialogerna med medborgarna - hur har det gått?". Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-08-29 "Borde inte högre chefer bo i kommunen?". Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-06-13 ”Inkännande bemötande – en förtroendefråga”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-05-23 "Nu måste ni ta ungdomsrådet på allvar". Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-04-18 ”Ska man begråta kostnader när kommunchefer för gå?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-04-02 ”Krympande kommuner undviker planera för framtiden”. Dagens Samhälle. Essä/krönika.

2015-03-10 ”Hur många bolag äger din kommun?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-02-05 ”Björklund – på upplysningens grund?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2015-01-03 ”Medborgarförslag – en bra reform?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-12-13 ”Korruption – ett ständigt hot i kommunerna”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-11-27 ”Vässa styrningen av kommunala bolag”. Dagens Samhälle. Debattartikel.

2014-10-23 ”Vi måste våga tala om kommuner som krymper”. Dagens Samhälle. Debattartikel. [Med Josefina Syssner]

2014-10-18 ”Bra gjort, Lifvenhage och Rocklind”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-09-25 ”Hoten mot den kommunala självstyrelsen ökar”. Dagens Samhälle. Debattartikel.

2014-09-17 ”Lyft kommunpolitiken med lokala regeringar”. Expressen. Debattartikel.

2014-09-13 ”Tomma stolar och vildar – röster som slösas bort”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-08-02 ”Onödig utredning med felaktiga utgångspunkter?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-05-24 "Är högt valdeltagande alltid önskvärt". Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-05-21 "Partidemokratin mår alldeles utmärkt i Sverige". Dagens Nyheter. Debattartikel. [Med Mikael Persson]

2014-04-19 ”Intellektuell hederlighet – supervalårets största offer”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-03-22 ”Lokala valrörelser allt viktigare”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-02-22 ”Politiker på heltid – allt annat än en hälsokur”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2014-01-18 ”Det etiska är att hushålla med skattemedlen”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2013-12-20 ”Binder partierna ris för egen rygg?”. Södermanlands Nyheter. Krönika.

2013-10-19 "Landsting - en outforskad terräng". Södermanlands Nyheter. Krönika.

2013-09-28 "Dyrköpt med dåliga rekryteringar". Södermanlands Nyheter. Krönika. 

2013-06-03 "Granskarna måste komma utifrån". Balans. Debattartikel. (Med Andreas Bergh, Mats Sjölin och Richard Öhrvall).

2013-05-16 "Rankning dåligt verktyg för kommunal utveckling". Dagens Nyheter. Debattartikel. (Med Anders Sundell). (En slutreplik återfinns här, betitlad: "Replik: Våra frågor är fortfarande obesvarade".

2013-04-09 "Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet". Dagens Nyheter. Debattartikel. (Med Andreas Bergh, Mats Sjölin och Richard Öhrvall).

2011-10-18 "Mediedrev skapar ett journalistiskt dilemma". Sydsvenskan. Debattartikel.

2011-10-12 "Svensk korruption mer än bara repor i fasaden". Dagens Nyheter. Debattartikel. (Med Jonas Linde, Henrik Oscarsson och Bo Rothstein). En utvecklad version av denna finns på min privata blogg.

2010-10-30 "Skadlig bild av korruption". Sydsvenskan. Debattartikel. (Med Jonas Linde).

2010-09-29 "Lokal närvaro bakom SD:s framgångar". Dagens Samhälle. Debattartikel.

2009-11-30 "Valframgången beror inte på ökad främlingsfientlighet". Praktik&Teori. Populärvetenskaplig artikel. Länk (s. 21-25)

2009-08-27 "Maktmissbruk borde inte förvåna". Södermanlands Nyheter. Krönika.

2009-06-08 "Småpartierna laddar". Ordfront magasin. Populärvetenskaplig artikel.

2009-04-13 "Självstyret och individens frihet". Liberal Debatt. Populärvetenskaplig artikel. (Med Jörgen Ödalen). Länk till tidningens hemsida. Artikeln finns under rubriken Anarki, stat och region.


 


Sidansvarig: gissur.erlingsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 17 15:31:30 CET 2017