Göm menyn

Brandrutiner vid ISAK

Detta dokument utgör en riktlinje för hur utrymning ska organiseras vid ISAK. Målsättningen med riktlinjen är att säkerställa att utrymning fungerar under hela dygnet, året runt och därmed oberoende av vilka personer som finns i lokalerna. Utrymningsmodellen är utformad för att också bidra till räddningstjänstens insats genom att utrymningsledarna har redskap för att kunna delge räddningstjänsten viktig information om status på utrymningens genomförande.

Utrymningsrutin med flexibla utrymningsledare

Rutinerna bygger på att de som vistas i lokalerna själva kan sätta sig i säkerhet, men också att varje person ska kunna bidra till utrymningen genom att agera som utrymningsledare. Denna modell är framtagen för verksamheter där man inte kan säkerställa att särskilda personer eller roller alltid finns på plats då verksamhet bedrivs i lokalerna. Detta är förutsättningarna för flertalet av LiUs lokaler. För att skapa en enhetlighet gällande utrymningsmodell ska denna modell generellt sett användas över hela LiU.

Vid larm

Det finns ett utrymningskort tillsammans med en gul väst väl synligt inom varje utrymningsområdet. Vid larm är det den person som just när larmet går befinner sig närmast den gula västen som blir utrymningsledare.

  1. Ta på västen

  2. Ta med utrymningskortet

  3. Utrym markerat område

  4. Gå till återsamlingsplatsen

Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga om det börjar brinna – titta gärna på filmen om utrymning vid LiU:

 


Sidansvarig: lisa.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 17 12:01:02 CEST 2017