Göm menyn

Twitter logotype Facebook logotype

 

 

Advance Cultural Studies Institute of Sweden - ACSIS

 

 

ACSIS är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning som är knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet.

Vårt yttersta mål är att stärka det kulturvetenskapliga forskningsfältet genom att bygga broar mellan lärosäten, ämnen och perspektiv. ACSIS är en samordnande och pådrivande resurs för svenska kulturforskare och en länk till det transnationella fältet för cultural studies. Under 2014 kommer ACSIS i stor utsträckning fokusera på kulturforskningens publika gränsytor.

Nyheter från ACSIS

ACSIS c/o Världskulturmuseerna

Under 2014 bjuder ACSIS i samarbete med Världskulturmuseerna in till två seminarier där gränslandet mellan kulturstudier och de kulturvetenskapliga museernas samlingar och gestaltningar utforskas. Seminarierna sammanför forskare, konstnärer, utställningsproducenter och intendenter för en diskussion om möjligheter och förutsättningar i gränsytorna mellan gestaltande, utforskande och social verksamhet.
Det första seminariet hålls på Etnografiska museet i Stockholm i maj. Det har tyngdpunkten på mötet mellan människor och föremål i utställningsmediet. Det andra seminariet, i oktober, hålls på Världskulturmuseet i Göteborg. Då ligger tyngdpunkten på hur utställningar och interventioner kan generera nya relationer och rum för förhandlingar.

ACSIS minns Stuart Hall

Den nyligen avlidne kulturteoretikern Stuart Hall har varit en stor inspiration för forskare inom Cultural Studies. I Svenska Dagbladet beskriver ACSIS grundare Johan Fornäs Halls betydelse för kulturforskningen. Rubriken ovan länkar till texten. För att minnas och diskutera Hall kommer ACSIS, den 12 mars, att delta i ett informellt seminarium på REMESO vid Linköpings universitet.

“Capitalism: Current Crisis and Cultural Critique”– Nytt tema från Culture Unbound

Culture Unbound har just publicerat ett specialnummer redigerat av Johan Fornäs. Där analyseras kapitalismens kris och det kreativa arbetets villkor i ljuset av samtida kulturteori.
Artiklarna läses och laddas ned utan kostnad.

Proceedings från ACSIS-konferensen I rörelse finns nu publicerade på E-Press

Spännande papers från konferensen I rörelse finns publicerade under titeln Linköping Electronic Conference Proceedings Nr. 95. Konferensen hölls i Norrköping den 11-13 juni 2013.

Nytt tema från Culture Unbound

Nu finns ett nytt temablock tillgängligt från Culture Unbound: ‘Pursuing the Trivial'. Temat är redigerat av Roman Horak, Barbara Maly, Eva Schörgenhuber och Monica Seidl. Det behandlar populärkulturens samhälleliga betydelse och artiklarna täcker ämnen som det tidiga 1900-talets populärkultur, sport och rasism, friluftslivets filosofi, samtida film och litteratur såväl som användandet av ny teknik.

Händelser närmaste månaden

2014-04-29

Piracy?

Seminarium - Linköpings universitet
An open workshop hosted by The PiracyLab in collaboration with ACSIS Program 13:15-13:45 Introduction –What is Piracy, anyway? James Arvanitakis & Martin Fredriksson 13:45 – 14:30 ‘Pirates’ in EU’s (Semi)Peripheries: A Comparative Case Study on the Perceptions of Poles and Greeks on Digital File-sharing Yiannis Mylonas 14:45 – 15:30 The Justification of Piracy: Findings from the Research Bay Jonas Andersson Schwarz & Stefan Larsson 15:30-16:00 Discussion
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Tvärsnittet (KH 557), Plan 3, Kopparhammaren, Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq/mf/presentation/1.561601/Piracy-workshopApril29.pdf, kontakta Martin Fredriksson, e-post martin.fredriksson@liu,se, telefon 011-363492.

2014-05-07

Föreläsning med Matthew Hughey

Föreläsning - Tema Q
Matthew Hughey från University of Connecticut föreläser på temat Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, Tema Q, Norrköping
För mer information kontakta Catrin Lundström, e-post catrin.lundstrom@liu.se, telefon 011-36 34 35.

2014-05-13

"Barns rättigheter"

Seminarium - Tema Barn
Seminarium med temat "Barns rättigheter". This full day workshop is organized by the Department of Thematic Studies – Child Studies, Linköping University. The invited guests are nationally and internationally experienced scholars on children´s rights and represent complementary research interests and disciplinary traditions. Invited speakers: Michael Grossberg, Professor of History and school of law, Indiana University Bloomington, USA Bengt Sandin, Professor Department of Thematic Studies - Child Studies Johanna Sköld, Lecturer Department of Thematic Studies - Child Studies John Wall, Professor Philosophy and Religion Rutgers University - Camden USA Jonathan Josefsson, Phd Student, Department of Thematic Studies - Child Studies Johanna Schiratzki , Professor välfärdsrätt, Ersta Sköndals Högskola, Stockholm Sverige Anna Lundberg, Lecturer Human Rights, Malmö Högskola Sweden Lars Trägårdh, Professor History, Ersta Sköndal, Stockholm Sweden Ann Quennerstedt, Associate Professor, Örebro University
Kl 09:00
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Prenumerera på Kulturstudier

Culture Unbound - Journal of Current Cultural Research


Kulturforskning vid LiU
 Sidansvarig: bodil.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-27