Göm menyn

In the flow

 

Konferensprogram

In the Flow: People, Media, Materialities kommer i tillägg till parallella gruppsessioner att ha keynote-föreläsningar, plenarpaneler och spotlight-sessioner med särskilt inbjudna talare som belyser olika aspekter av konferensens tema. Konferensen har både svenska och engelska som arbetsspråk, och vi presenterar programpunkterna på det språk de kommer att hållas på.

 

Fullständigt program finns tillgängligt som pdf (150 sidor). Deltagarna kommer att få ett tryckt program på konferensen.

 

Måndag 15 juni

Registreringen öppnar 9.30

10.45          Konferensen öppnas
                  Bodil Axelsson, Orvar Löfgren

11.00          Opening key-note
                  Anna Reading, King’s College London  

12.00          Lunch

13.15          Plenapanel: Connected Lives: Self, Environment and Existence
                  Moderator: André Jansson, Karlstad University.
                  Talare: Maria Barkadjieva, Stina Bengtsson, Susanna Paasonen

15.15          Spotlightsession: Temporalitet
                  Moderator: Kristina Fjelkestam, Stockholm University
                  Talare: Kristina Fjelkestam, Mara Lee, Claudia Linden

                  Parallellsessioner

16.45          Parallellsessioner

 

Mottagning på Verkstad - Rum för konst

 

Tisdag 16 juni


09.15          Spotlightsession: Feminist Cultural Studies
                  Moderatorer: Jenny Björklund och Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet.

                  Talare: Hillevi Ganetz, Sanja Nivesjö, Nadine Lake, Lena Sohl,

                  Parallellsessioner

11.30          Key-note: Flows (and stoppages) around the things made into waste materials
                  Mike Crang, Durham University.

12.30          Lunch

13.30          Spotlight session: Celebrities and fandom in a digital culture - new relationships, new practices
                  Moderator: Anne Jerslev, University of Copenhagen

                  Talare: Line Nybro Petersen, Matthew Hills, Sophie G. Einwächter

                  Parallellsessioner
 

15.45          Spotlightsession: Masterutbildningar och forskning

                  Parallellsessioner

                  Konferensmiddag  

 

Onsdag 17 juni

 

09.15          Parallellsessioner

                  Spotlightsession: Heritage institutions in motion
                  Moderatorer: Christine Hansen och Ingrid Martins Holmberg, Göteborgs universitet

                  Talare: Sheenagh Pietrobruno, Mikela Lundahl, Ingrid Martins Holmberg

11.30          Spotlightsession: Entangled Media Histories
                  Moderatorer: Marie Cronquist, Lunds universitet och Johan Jarlbrink, Umeå universitet

                  Talare: Kristin Skoog, Hugh Chignell

                  Parallellsessioner

13:00          Konferensen avslutas
                  Bodil Axelsson

 

Excursion: Visning av Arbetets museum med start ca 14.30

 

Opening key-note: Anna Reading, King's College London.

Anna Reading is Professor of Culture and Creative Industries at Kings College, London. She has played a leading role in the developing field of cultural and media memory studies especially in gender and cultural memory. Her interdisciplinary research examines broader questions of social and cultural continuity and transformation. In Norrköping, she will present her ongoing research on the materiality of digital memory - examining the political economy, and the friction and flows of labour, capital and materials that go into our digital media devices.

 

Plenarpanel: Connected Lives: Self, Environment and Existence

Moderator: André Jansson, Karlstads universitet

Talare: Maria Bakardjieva, Stina Bengtsson och Susanna Paasonen

Through the uses of mobile devices and applications people’s navigations online amalgamate with the rest of everyday life, blurring the lines between representational and socio-material space. Information about the surrounding world, the past and the future, is continuously sought out, received and managed. At the same time various new technologies for measuring and monitoring the self are expanding, as seen in relation to for example health, exercise and time management. These tendencies are most radically manifested through the Quantified Self movement. This panel seeks to interrogate how the transitions towards “connected lives” affect how we, as human beings, experience the relationship between ourselves and our everyday environments, and ultimately with existence. How does it affect our expectations on others and on various domains of activity? And what does it do to our status as responsible, moral subjects?       

 

Spotlightsession: Temporalitet

Moderator: Kristina Fjelkestam
Talare: Kristina Fjelkestam, Claudia Lindén, Mara Lee

Intresset för historiografi har på sistone fått en renässans. Detta torde främst ha att göra med det nya teoretiska fältet kring queer temporalitet, men också med ett förnyat fokus på etiska och politiska spörsmål kring tid. Den ”rumsliga” vändningen, the spatial turn, har nu fått sällskap av den ”temporala” vändningen, the temporal turn, och en av de väsentliga frågorna gäller den om hur tid värderas – vems tid anses värdefull och vems tid är värdelös i vår globaliserade värld? I vilken kontext blir ”långsam” plötsligt finare än ”snabb”, och hur vävs maktstrukturer kring klass, genus, etnicitet och sexualitet in i detta?

 

Spotlightsession: Feminist Cultural Studies: Gender, Nation, Migration

Moderatorer: Jenny Björklund och Helena Wahlström Henriksson, Uppsala University

Hillevi Ganetz, Stockholm University, Sweden: “The Body of the Queen: Science and Gender in the Televised Nobel Banquet”

Sanja Nivesjö, Stockholm University, Sweden: “Negotiating Modernity through Sexual Entanglements of the Urban, the Rural and the International: Phaswane Mpe’s Welcome to Our Hillbrow

Lena Sohl, Linköping University, Sweden: “Privileged Movements: The Politics of Belonging among Returning Swedish Migrant Women”

Nadine Lake, Uppsala University, Sweden: “’Corrective Rape’ and Other Discursive Practices of ‘Othering’ in Contemporary South African News Texts”

 

Key-note: flows (and stoppages) around the things made into waste materials

Mike Crang, Durham University

Mike Crang is Professor of Geography at Durham University. His interests are in the field of cultural geography, and as a collaborator on the ESRC project 'The Waste of the World' he has looked at the figuring of global flows through waste - especially in differing photographic traditions. He has also explored the creation of wastescapes in (former) industrial sites. On the conference, he will talk about waste and materiality, focusing on the flows (and stoppages) around the things made into waste materials.

 

Spotlightsession: Celebrities and fandom in a digital culture - new relationships, new practices

Moderator: Anne Jerslev, Köpenhamns universitet
Talare: Line Nybro Petersen, Matthew Hills, Sophie G. Einwächter

During this spotlight session, four film and media scholar will discuss aspects of contemporary digital media culture. An array of social networking platforms and numerous fan and celebrity sites have provided new outlets for fan activities and at the same time changed celebrity culture and fan culture. YouTube channels produce and host new forms of celebrities and new forms of address. Instagram offers new relationships between fans and celebrities and it functions as an important platform for the production and reproduction of micro-celebrities. Moreover, a microblogging platform such as Tumblr offers a whole new creative toolbox for practicing fandom – be that in relation to television series like Sherlock or Orphan Black, blockbusters like The Hobbit – or actors like Benedict Cumberbatch.

 

Spotlightsession: Masterutbildningar och forskning  

I den här sessionen diskuteras hur mastersutbildningar och forskningsvärlden kan närma sig varandra. Sessionen är utformad som en workshop för studenter på avancerad nivå samt anställda inom universitetet. Under sessionen kommer studenter och universitetsanställda få en möjlighet att lägga fram egna reflektioner och förslag på hur mastersutbildningar kan börja närma sig forskningsutbildningarna. Sessionen är initierad och leds av mastersstudenter på Linköpings universitet. Tre studenter, Isabelle Strömstedt, Linköpings universitet, Johanna Sander, Linköpings universitet, och Mikael Halén Román, Stockholms universitet kommer att hålla förberedda inlägg. I sessionen medverkar också forskarna Eddy Nehls, Högskolan i Väst, Konstantin Economou, Linköpings Universitet, och Ann Werner, Södertörns högskola. 

Bakgrunden till sessionen är att forskningsvärlden kan kännas långt borta när man är student på avancerad nivå. Trots att mastersstudier är steget innan forskningsutbildning och trots den ökade kvaliteten och ökade krav inom vetenskapliga arbeten på mastersnivå finns det ett stort glapp mellan mastersutbildningar och forskningsutbildningar inom svenska universitet och högskolor. Många studenter efterfrågar att relationen mellan mastersutbildning och forskningsutbildning förstärks och det finns ett behov av att tydligare anknyta utbildningar på avancerad nivå till forskningsvärlden.

 

Spotlightsession: Heritage institutions in motion

Moderator: Wera Grahn, Linköpings universitet

Talare: Sheenagh Pietrobruno, Christine Hansen, Mikela Lundahl, Ingrid Martins Holmberg

A major device for heritage management is ‘the institution’. As promotor, carrier and container of power-structures the institution as such makes up a kind of bastion, whose interests are continually played out on both national and international scales. This spotlight session session will focus on what is at stake within these bastions of power, asking questions about its current status and workings. In doing this we will particularly challenge the notion of the institution as a stable and self-contained device, and instead try to put the institution itself in the perspective of motion and flow. How do institutions face the challenge of demographic change and transnational movements of people and ideas? What are the effects of social media for their archiving practices, traditional narratives and partnerships? How are the very objects of heritage institutions transformed? And how are heritage institutions challenged from within of professionals aiming at reforming the social functions of heritage? 

 

Spotlightsession: Entangled Media Histories

Moderatorer: Marie Cronqvist, Lunds universitet och Johan Jarlbring, Umeå universitet
Talare: Marie Cronqvist, Johan Jarlbring, Kristin Skoog, Hugh Chignell

In recent years, it is valid to talk about a transnational turn in media historiography. Traditional histories with a national focus are still dominant within the field, but they have been complemented by scholarship focussing on the transnational or transborder flows and circulation, interconnectivities and interdependencies between countries, regions and cultures. But what are the theoretical and methodological challenges of doing transnational media history? This spotlight session takes this question as its point of departure and draws upon the experiences made within the scholarly network "Entangled media histories" (EMHIS), which is a collaboration between the unit for media history at Lund University, The Centre for Media History at Bournemouth University, and the Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg.Sidansvarig: bodil.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 08 16:34:38 CEST 2015