Göm menyn

Advanced Cultural Studies Institute of Sweden Twitter logotype Facebook logotype

Advance Cultural Studies Institute of Sweden - ACSIS

ACSIS är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning som är knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet.

Vårt yttersta mål är att stärka det kulturvetenskapliga forskningsfältet genom att bygga broar mellan lärosäten, ämnen och perspektiv. ACSIS är en samordnande och pådrivande resurs för svenska kulturforskare och en länk till det transnationella fältet för cultural studies. Med titeln ”Forskningens vardag i medialiseringens era ” utforskar ACSIS under 2015-2017 de samtida villkoren för forskning och publicering. År 2016 är temat ”Metoder i förändring”. Här undersöks hur etablerade forskningsstrategier som etnografisk deltagande observation, texttolkning och arkivstudier tillämpas på nya sätt.

Nyheter från ACSIS

Ny forskarkurs om kulturvetenskapliga metoder

Med start 15 december ger ACSIS en forskarkurs som problematiserar de konsekvenser metodval får i ett vetenskapligt projekt genom att utgå från en övergripande fråga: vilket arbete gör metoden och hur förhåller den sig till teori och material? Stor tonvikt läggs på innovativa kombinationer av perspektiv som kan medverka till att utveckla kulturforskningen i nya tvärvetenskapliga fält och gestaltningar.

Culture Unbound i ny utgivningsform

Sedan starten 2009 har Culture Unbound publicerat banbrytande kulturforskning I årgångar som innehåller bade temablock och fristående artiklar. Från och med i år kommer vi att dela upp årgångarna i nummer. Och således är vi stolta över att vårt första nummer någonsin är ute! Numret innehåller den fristående artikeln ’Photography Reframed av Anna Dahlingren, och temablocket ’Rupture and Exile: Permanent Liminality in Spaces for Movement and Abandonment’ redigerat av Harmony Siganporia och Frank G. Karioris. Det här temablocket utforskar nya former av liminalitet som uppkommit genom rörelser, förändringar och förflyttningar, såväl politiska som fysiska, under det senaste seklet fört med sig. De undersöker också hur liminaliteten, ofta betraktad som en tillfällig fas, kan sägas bli permanent och vad det innebär.

Klicka på rubriken för att komma till det nya numret av Culture Unbound.

Konferens 2017

Nästa ACSIS-konferens kommer att hållas i Norrköping den 19-21 juni 2017. Call for sessions och paper annonseras efter sommaren.

Händelser närmaste månaden

Prenumerera på Kulturstudier

Culture Unbound - Journal of Current Cultural Research

 

Kulturforskning vid LiU
 Sidansvarig: bodil.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 24 14:23:07 CEST 2016