Göm menyn

ISAK interna sidor

Vår nya externa hemsida hittar du här.

Information på dessa sidor är internt riktad information till medarbetare.


Nyheter


Illustration av låst mapp.

Nya riktlinjer för informationssäkerhet

Alla anställda förväntas ta till sig de nya riktlinjerna och efterleva riktlinjerna för informationssäkerhet för att upprätthålla en hög säkerhet på universitetet.

LiU deltar i nytt forskningsprogram om infrastruktur

Kommunerna står inför stora investeringar i VA-nät och gator. För att hitta metoder för att planera, finansiera och organisera underhållet startar nu ett forskningsprogram där CKS är en av aktörerna.

Genvägar

Insidan – interna nyheter

www.liu.se/insidan

Intern kalender

Intern kalender på Insidan för anställda. Textseminarier, seminarieserier, m.m.

Externa nyheter

www.liu.se/nyheter

Extern kalender

Externa kalenderhändelser för allmänheten, öppna föreläsningar, m.m.

 

ISAK:S kanaler i sociala medier

Följ och dela!

Tema Q Facebook

KSM Facebook

CKS Facebook

ACSIS Twitter

Tema Q Twitter

Passim TwitterSidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 16 09:03:25 CEST 2018