Göm menyn

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur - ISAK

Campus Valla

 

ISAK är en institution för bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare och det är kulturens roll i samhällsutvecklingen som står i fokus. Vi bedriver forskning och undervisning på både Campus Valla och Campus Norrköping.

 

Kalendarium

2014

15 apr Historiska seminariet

24 apr institutionsstyrelsemöte (Nkpg)

13 maj Historiska seminariet

20-21 maj Historisk konferens

12 jun institutionsstyrelsemöte (Nkpg)

26 jun Historiska seminariet

 


Nytt från ISAK


Historia har slutit avtal om student- och lärarutbyte

Historia har slutit avtal om student- och lärarutbyte med Sheffield Hallam University för perioden 2014/15-2020/21

ISAK flyttar tillfälligt till nya lokaler

Från mitten av maj kommer ISAK på Campus Valla tillfälligt att sitta i hus Terra, ingång 37.

Henrik Ågren

Henrik Ågren har blivit biträdande professor i historia

Vi gratulerar Henrik Ågren som från 1 januari är biträdande professor i historia

Catrin Lundström

Grattis Catrin Lundström

Catrin Lundström har tilldelats ett tre-årigt projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet ”Att återintegrera svenskheten: tillhörighetens politik bland hemvändande svenska migrantkvinnor”.

Kalle Bäck

Grattis Kalle Bäck

Kalle Bäck har tilldelats hedersomnämnande vid universitetets chefs- och ledarpris 2013.

Radiointervju med Martin Kylhammar

Martin Kylhammar intervjuas i radio apropå John Landquists pris.

Björn Ivarsson Lilieblad

Björn Ivarsson Lilieblad - Årets lärarutbildare 2013

ISAK gratulerar Björn Ivarsson Lilieblad som av LSEK har utsetts till årets lärutbildare 2013.

Martin Kylhammar

Vi gratulerar Martin Kylhammar

Martin Kylhammar har tilldelats Sveriges största essäpris. John Landquists pris är på 150 000 kronor och delas ut av Samfundet De nio. Priset delas ut till en särskilt förtjänt essäist.

KSM har fått sin första professor

Vi gratulerar Per-Anders Forstorp har blivit biträdande professor på KSM.

Prisad statsvetare

Gissur Erlingsson, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier, har fått pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift under 2012.

Svensk kultur sedd utifrån

2013-10-18 Övralidseftermiddagen år 2013. Ett öppet symposium med föredrag och musik om de utländska Sverigebilderna samt utdelning av 2013 års pris till Kate Bangs minne.

2013-10-19 Seminarium Bilder av Sverige: Modell, laboratorium och experiment.

 

 

Senaste anslagen till ISAK


2013-11-28

  • Catrin Lundström har beviljats medel från VR för projektet ”Att återintegrera svenskheten: tillhörighetens politik bland hemvändande svenska migrantkvinnor” för perioden 2014-2016. 

2013-11-07

  • VR har beviljat medel till projektet ”Små kommuner och stora företag - betydelsen av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet” och för perioden 2014-2016. Projektledare är Brita Hermelin vid CKS och medarbetare i projektet är Josefina Syssner vid CKS, Laura James och Kristina Westermark vid Stockholms universitet, samt Grete Rusten vid Universitetet i Bergen. 

2013-04-16

 

Kontaktinformation


Telefonväxel

Linköping 013-28 10 00
Norrköping 011-36 30 00

Besöksadress

Linköping
Campus Valla
Hus B, ingång 25

Norrköping
Campus Norrköping
Kopparhammaren 7
Kungsgatan 56, ingång C och D

 

Mer kontaktinformation

 Sidansvarig: anna.ahlgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-14